Page 9

o zou moeten worden. Meer nog dan anderen hangt de verzameTaaraan de illusie vanbezit. Hij wil zich het object toe-eigenen, hij is bereid er veel voor te betalen, hij steelt er desnoodsvoor uit het huishoudpotje van zijn vrouw. Hij reist eÍvoor naar plekken waar anderen nog niet dood zouden willen worden aangetroffen, Deventer bijvoorbeeld. Dan slaat hij toe, zonder werkelijk het genoegen te kennen van zelfs maar een kortstondige bevrediging. De ene open plek in de geheime kast is nog niet gevuld of de andere open plek doordringt de verzamelaar van zijn falen..."Tja, dank je Arnon, ik denk dat ik maar'Panda en de meester verzamelaar' (deel5 Skarabeereek) ga lezen en toch weer de eerste zondag van augustusin Deventer ben. Jullie ook? cAr n oud cA / der / i est e.$',

De Paskaanten? In een oud nummer van Stripschrift kwam ik een interview met Dick Matena tegen. Hierin heeft hij het onder andere over het 3e Donald Duck verhaal dat hij een paar jaar geleden heeft geteke nd. IHljzelf zegt dat dit het beste is wat hij ooit heeft gemaakt. Het maakt mij nog eens des te nieuwsgieriger dit verhaal eens onder ogen te mogen zien. Wat nu precies de oorzaak is dat het tot nu toe niet in Donald Duck is verschenenwordt niet duidelijk. Ik meen dat het verhaal als werktitel "De Paskaarten"had. Misschien iets voor een specialeuitgave voor de urvc? De twee wel gepubliceerdeverhalen'Het Komeetgár' en "Het Ei van IJkuu" zouden wat mij betreft ook wel eensin album mogen verschijnen; zoals destijdswel wps aangekondigd. lPeteroan Doorm.&

Beunscoondinatongezocht Onz€ onovertroffen beurscoordinator Poene Beurskraker, voor de meestenbekend als Pim Oosterheert, heeft te kennen gegevente willen stoppen met deze taak. Hierbij een oproep voor een nieuwe! Voel je je aangetrokken tot deze dynamische taak, die slechtseen paar uurtjes per half jaar vergt, meld je dan aan bij de voorzitter. Vereisten:een pc met een emailadres,een telefoon en een immer zonnighumeur.

'Íkd&

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded