Page 8

a

MTVCop de gnootsteboekenmankt van €unooa 7 augustus stonden de vereniging (ttrvc) en de stichti g (museun Dt Bowmelzolder)met 2 van de 879 kramen op de Devente Boekenmarkt. Goed voor zes kilometer kramen langs dè IJsselkade e in de binnen stad. Waarom in Deventer zult u zich afvragen. Welnu, hier werd in r47; het eersteboek gedrukt. Tevens is er iederjaar een gratis programma I

te zien bij striphandelarenen an- FIE;I

('r

"

s c hr i[ t Hol] r n d ' D i e p v a nl o ro a/7 0 'De waarheid oyer heer Bommel' en' S t or c nd e r e rh l l e n v a r T h .

SP€ciaal voor het handzame Deventer Boekenmarktboekje schreef Arnon het artikel 'De mensenverzamelaar'.Aangezien wij _Grunberg onszelf verzamelaarsclub noemen, kan ik het niet nalaten de eerste passageaan te halen: "Wie boeken verzamelt houdt niet van boekcrr. Hrj houdt van zljn verzameling die, hoe kan het ook anders, no compleet is. Zot die verzameling op een dag compleet zijn, voor mogelijk is, zou hij zijn liefde ervoor verliezen. Het unieke object genwoordigt voor de verzamelaar voor de verzamelaar slechts de

verzameiaar begeert is iets dat nog niet van hem is, en wat wel van hem

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded