Page 7

o De Chineseruaaier(l) fn mijn bezit zrln twee boekjesvan de Chinese waaier. Bij het ene boekje ontbreekt de door u getoonde bladzrlde in Toondertijd. In eersteinstantie dacht ik dat het om twee verschillendeuitgaven ging, maar bij nader onderzoek van het artikel, blijkt dat ook hier vakkundig de bladzijden uit verwijderd zrjn. De afbeelding op blz 6 geeft trouwens afgeronde hoeken aan bij het boekje. Is dit origineel of een voortvloeisel uit de computer? (/a dus, red.) Míjn boekjes hebben nl rechte hoeken. Beide boekjes zrjn b4 mij trouwens hier en daar verschillend qua druk. Ook hier zrjn teksten af en toe wat doorgelopen met de inkt en zijn beide drukken soms verschillend qua scherpte en dikte van inkt. Dit zalwel te wijten zljn aan de machines van destijds. Zojuist stop ik de boekjes terug en snuffel nog wat in mijn verzamelingetje. Kom ik Tom Poes en de meesterschildertegen. Uitvoering totaal afr.vijkend van de Chinese waaier (oranje,/zzuart,kofà De meesterschilder heeft een blaudwitte kaft, kleiner van formaat, opdruk ze serie noz, witte poes met blauw knapzakje.Ik kijk nog even binnen in, en... Op .d. eerstebladzijde zit ook het door u getoonde stempel. Een extra blad met kale titelvermelding ontbreekt hier echter. Zljn de MTVC-leden trouwens al eensin TV Toys geweest?Daar ligt een leuke verzameling van Tom Poesen oqn. feun oan der íPIas.&.

De Chineseuraaien(2) Hierbij mijn reactieop het "merkwaardig" oblong boekje van de Chinese waaier (blz. 6 Toondertijdnr.5ó). Ik houd het op een kunstig uitgevoerde reparatie. Ik kreeg een soortgelijk boekje: Têkko Taks en de zoonvan het Hemelse Rijk. Deze boekjes zlnhet kwetsbaarstin het midden bij de nietjes. De twee middelste pagina's(8 afeaeringez)ontbraken. Ik heb ((gerestaureerd": het boekje als volgt De ontbrekende afleveringen uit een origineel boekje gekopieerd en ingescand. Ze vervolgens dubbelzijdig geprint op vrijwel hetzelÍde krantenpapier (Á-+), daarna op maat gesnedenen twee delen een heel klein stukje over elkaar geplakt op de plaats waar de nietjes weer moesten komen. Dit maakt het dunne krantenpapier daar iets sterker. Ik heb de "nieuwe" bladzijden weeÍ toegevoegd en zo eenzeet accept^bel"compleet" boekje gemaakt. Voor mijn eigen v er zarnelipg pri m a. 'Ihijs íBouman.ffi

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded