Page 6

a u ook zelf enige reclame maken voor deze unieke beurs. Neem eens iemand mee, die nog geen MTVC{id is maar wel van de Bommelsaga houdt. Zo werkt u mee aan de verspreiding van het werk van Marten Toonder. Tot ziens op z9 oktober. , ?o ene lBeurskraker/cPirnOosterheert.&+

De enfpachter Bij de afcleling Erfpacht van de gemeenreAmsterdam is als relatiegcschenk een Bommelverhaal verschenen.U raadt het al; gekozen is het verhaal De Erfpachter. Het boekje is gebonden met een harde kaft en heeft als voorplaat een tekening uit het verhaal. Het formaat is het zelÊ de als dat van de gebonden Bezige Bij boekjesvan een paar jaar geleden. Het is wel leuk dat De Erfpachter nu juist niet in de Bezige Bij reeks is verschenen,wat wel het geval was met De Waardering van De prr. De oplage zou 50o exeqrplarenbedragen. ?eter r,tanDoorm. ffi, PS Navraagbij de afdelingErfpacht heeft geleerddatze daargeenboekjes meer hebben. FIen daarom vragen heeft ge en zin meer (Red.)

Unr MTVC op het stnipspektakelin Kampen Tulee jaar geleden hadden we ons gezicht in Kampen ook al eenslaten zien gedurende de promotiedagen van de gemeente. Omdat het op zaterdag, 20 augustus Stripspektakel was, zljn we eÍ weeÍ heen getogen. Donders vroeg je bed uit natuurlijk en een mager zonnetje tegemoet, met dubieuze weerberichten. De markt was anders opgebouwd dan twee jaar terug. Er stonden nu meer kramen op de markt dan in de winkelstraatzodathet overzíchteen beetjeversnipperde.Vele bekendenvan de club heb ik de hand gedrukt en de meningen over deze marktwaren verschillend. Wat wel overeenkwam was het bezoek van Lambiek met Suskeen Wiske (6ojaar in zoo5)Luid toeterend kwamen ze àan in een toneelstukje en de antenne van de jeep sneed dwars door het doek van mijn gezellige kraampje. We hebben oude clubbladen aan geïnteresseerden uitgedeeld en menige vraag overToonder en onze club beantwoord. Gelukkig blevgn de weergoden ons de hele dag gunstig gestemd. 77enkc.4rens.$

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded