Page 31

a Ollg B. Bommel In novemberdit jaar komt deel rr in de Friesereeksvan Olly B. Bommel en Tom Poes uit: "It speok fan Bommelstate". "Het spook van Bommelstein"is al uit in het Groninss en het Latiin. ln augustus t997 heelt Marten Toorider al toestemming gegeven voor uitgaven in Limburgse dialecten. Volgend jaar is het dan zo ver. Dan komt de Limburgse versie van "Het spook" uit. Deze nieuwe uitgaven brengt Jos Boelhouwer (uitgeverij Le Chat Mart) in samenwerking met Hans Matla (uitgex,erij Panda) uit. Hi€nond€Fziet u een overzichtyan de reedsverschenenFrieseuitsaver. Een groot aantal hiervan zijn nu te bestellen bij grootgrut@to;nderrijd nl" e 7,5ovoor de standaard uitgave, e 4o voor de luxe kalfslederen editie. Deze laatstekent een gelimiteerde,genummerdeoplagevan roo sruks. Indertijd werd dit verkocht voor rz5 gulden. Bovendien hebben rve ook nog "Uniek, Hm... Unyk" kunnen inkopen. Dit is een extra deel uit de serie. Een tweetalig boek met grote tekeningen, één kolom Fries en één kolom Nederlands. Het formaat is 29x2r cm (liggmdÁ).Hetbe 'vattwee verhalen: "De grote Barribal" en "De grouwe razer". Ed Nijpels heeft het voorwoord seschreven.

standaard luxe 1994 Deelr

De oarer,vrald

De anderewereld

Lritverkocht uitverkocht

1994 Deel z

Ir kwea-each

Het bozeoog

/tv

1995 Deel.1

De boppebazen

De bovenbrzen

uitverkocht 4o,oo

1996 Deel4

It kukel

Hetkukel

7,5o

1996 Decl5

De utfalsels

De uitvalsels

urtrerkocht uitverkocht

ry97 Deel6 ry97 DeeIT

De kleurigeutkyk

De zonnigekijk

7,5o

4o,oo

It loarlan

Hct verschiet

7,5o

4o,oo

1998 Deel S

De witmutse

De weetmuts

uitverkochr 4o,oo

De unisran

De unistand

uitverkocht uitverkocht

De einischste ein

Heteindevaneindeloos 7,5o

zooo Deel9

Deelro

Extrrdeel Unrek,HÀI. Uni,k Tweeteligecditie

fltFifnÍoo1m[

qrKVritncl

4o,oo

uitveÍkocht "

i h,P rL.^.

hi

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded