Page 3

a Aanvullingcn en bemenkingen intenvieuDick Matena Hefaas veel te laat, de Bezige B1j zat hier tussen, ontvingen we van Dick Matena ztjn op- en aanmerkingen op ons interview. Toch menen wij hem recht te doen door dit alsnog te publiceren. Hierna volgt zijn relaas."Ik ben niet op de Geldersekadebij de studio'sbegonnen m ar op de Herengracht. Daar liep Toonder niet rond. Hij was er elke dinsdag en vrijdag om te zien hoe het met de lopende producties stond. Een strip of tien, twaalf in die tijd (ong.ry6o) Ik kreeg dan niet 'soms een scenariootje'om tekeningen bij te maken. Als je Tom Poes voor hem schetstein potlood, dan deed je dat aan de hand van 6 o{ 7 zorgvuldig door Toonder uitgewerkte scenario's;één strook per dag. 'De wilde wagen' heb ik grotendeelsalleen gepotlood, niet alleen 'gedaan'Ik heb voor Toonder nimmer iets alleen gedaan en zal zulks ook nooit zeggen. Niet Ben van 't Klooster was de 'schepper'van Kwetal, dat was Toonder zelf. Hij was wellicht geïnspireerd door één van zijn briljante medeplotters Lo van Banda en de basisschetszal ongetwijfeld van Toonder geweest zIjn, aangezien hij de wezenlijke belangrijke karakters altljd zelf ontwierp. Verderop in het interview kom ik het woord 'ze\ken'tegen. Dat zal ik vermoedelijk wel gebruikt hebben. Ik druk me soms helaas te stevig uit. Maar de graad van perfectionisme bracht sommigen tot een hoge graad van overspanning.Het woord 'gek' neem ik terug. Dat mijn verhouding met Toonder een 'haat-liefde' zou zijn is erg sterk gesteld. Sociaalwas er sprakevan grote hartelijkheid tussen ons als medewerker, die ik overigensslechtszeven jaar van mijn veertigjarige loopbaan geweestben. Als er al sprake van frictie was dan kwam dat voort uit zijn verregaandeperfectie. Hierbij natuurlijk de kanttekening dat dit streven naar volmaaktheid wel één van de mooiste en beste strios ooit ter wereld opgeleverdheeft. fk kan onmogelijk gezegd hebben dat de tekeningen van Kuife en Robbedoes simpel zijn. Franquin is de beste, grootste en meest gecompliceerde tekenaar die ooit, waar ook ter wereld geleefd heeft. Hergé is verantwoordelijk voor de meest ingewikkelde realistische albums ooit gemaakt. Toonder heeft wel eens zijn misprijzen over Herges lijn uitgedrukt, ik nooit. Over Robbedoesheb ik hem trouwens nooit gehoord, positief noch negatief. Maar Toonder is een briljante graficus, een romanticus, die met inkt schildert in een bijna verloren geganetraditie. Zo iemand kijkt met enige verbazing naar de, in zwart-wit, 'harde grafiek' van de Waalse strips. Dat ik een paar jaar voor straf Panda moest inkten was ironie. Bovendien was het geenp^ar jaar maar hooguit enkele maanden. In de laatstejaren, van 1998-zoor,hebben Toonder en ikweer

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded