Page 28

O

van... De venzameling In de enquête van verleden jaar hebben heel wat leden aangegeven d.aÍ zewat meer zouden willen weten over de andere leden van de club. Wie zijn zii,wat verzamelen ze,wa

Íom vinden ze dat leuk etc. Vanaf nu willen we Stalten

met een terugkerende rubriek:

De v er z am elingv a n :J a n B a re n d s e n(rq 3 4 ) Mijn eerstekennismaking met Tom Poes was in de oorlogsjaren'Ik

sante dingen mee. Toch heb ik nog wat krantenknipsels verzameld uit or.der arràerehet Provinciale OverijsselscheDagblad. Geen flauw idee

er daarna nog uitkwam. Toen de koning Ho11.*rj. t..hufu.n heb ik die ook allemaal ge kocht en ja, ook de spulle van de HEMA niet te ve geten. We hadden aanvan

kelijk van alle gTazen ze stuks, maar waarschijnlij was het niet de bedoeli dat we die zouden gebrui ken, want van sommige h eb ik er nog m a a r e é n .

tt

Toen de serie met de harde kaften van de Bezige Bij kwamen heb ik die ook maar gekocht, je wil toch compleet blijven. Tijdens het gesprek komt zijn dochter binnen, die ons goedwillend bekijkt en constateert dat de mannen toch ma f zoet ziln met hun berenstripjes."Nee, natuurlijk zijn het geenstrips"merktJan op. Het is veel meer dan strips!Het is liieraiuur,rÀ d. bo.,ensteplank. Trouwens die strips die er nu gemaakt

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded