Page 27

a dat van Haasteren ook de tekenaarvan dit Duck verhaal is geweest. Verder s t aat op de o m s l a g v é rm e l d , d a t h e t boekje uit augustus ry66 stamt. Voor belangstellenden heb ik een facsimile uan deze reclameuitgave beschikbaar. \ zie mijn ruiladverÍ,entie elders). lPeteraan'I)oorm.&t

P alm anes Geachte redactie, De samenstellersvan mijn vadersoverlijdensannonce hebben zljn palmares onjuist en verre van volledig weergegeven.-Om hem eeÍ te gunnen die hem toekomt, zou ik hrt Jp prijs stel_de "rrí len als u een korrekte opgavein uw clubblad wilt publiceren Die is als volgt: Manten Toonder was: - Heer van Bloemendael en Broeck (sinds ry77; - Officier in de Orde van Oranje Nassau(3 mei rggz); - onderscheidenmet het Verzetsherdenkingskruís(zz okt. rggz); - ontvanger van de Wolfert van Borsselepenningvan de stad Roterdam (r4 sep.ry77); - ontvanger van de Tollensprijs (4 okt. rygz); - ontvanger van de Golden Adamson van de Svenska Serieakademen (3o okt. ry97); - ontvanger van de sleutelvan de stad Rotterd am (r4 sep. ry77); - (benoemd) lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (4 sep. 1954); - (benoemd) lid van het Provinciaal Utrechts Genootschao voor Kunsten en Wetenschappen(26 mei ry6g); - Lid van Verdainstevan de Aalqemaine Verarnen ' G r unne n ' (2 8j a n . r9 5 5 ); - erelid van her Genootschap OnzeTaal (zr okt. ry95); - erelid van de Vereniging Het Stripschap (4 apr. ry68); - erelid van de Vereniging Holland Animation (zg okt. r9S3). Bovendien was hij: - insteller van de Geertjan Lubberhuizen Prijs; - initiator, of the Irish Arts Council's "Marten Toonder Award". €iso 'loonder.#t_

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded