Page 26

a Bolletje (3) Afs je het oude en het nieuwe Bolletje logo naast elkaar legt zie je een wereld van verschil. Het bakkertje op het oude logo heeft een andere muts, heel andere kleding, een ander gezicht een andere houding, maar houdt wel degelijk een beschuit rn z1n hand, maar zijn hand is niet zo hoog opgehevenen verder van z\jn gezicht. Hij heeft daarbij een heel andere broek en scnoenenaan. íPieter ehilips.&

Reclameuitgave V€STA Alureer een paaÍ jaar geleden, om precies te zijn in nummer 25, vroeg Wim Lommers of iemand nadere informatie kon verschaffen over enkele tekeningen die hij tegen gekomen was. Toen ik onlangs in het bezít kwam van een kleurboekje van de firma vnsrR uit Arnhem herkende ik direct enkele tekeningen die destijds ook in ons clubblad werden getoond. Met enige goede wil zou je dit boekje zelfs een verhaaltje kunnen noemen' aangezien onder elke tekening enkele regels tekst staan en er enige samenhang in te ontdekken valt. Op de re bladzijde heeft Panda namelijk zojuist ztjn zwemdiploma behaald en krijgt hij hiervoor van Joris Goedbloed een boek kado met daarin verhaaltjes over Kappie, De Meester en de Maat & Heer Bommel en Tom Poes. Het geheel neemt slechts 12 tekeningen in beslag, maar deze tekeningen zrjn bij mijn weten w e l s p e c i a alvoor deze ui tgave gemaakt. De platen van de bemann i n g v a n d e K raak zi j n dui del i j k uit de tijd dat Jan van Haasteren zich met de Kappie strip bezig hield; de Bommel tekeningen deden mij erg denken aan de tijd van het Donald Duckverhaal "De Weerbrouwers". Een voorzichtige conclusie hieruit zou kunnen ziin i

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded