Page 23

a He r in n e n ingaan Toonder Het is raar alsje schrikt van het overlijden van iemand die 93 geworden is en een paar jaar geleden al in interviews verkondigde dat hij er geen zin meer in had. Manten Toonder was voor m4 Gn ,uoor talloze anderen) een levenslange leesliefde. Toen ik nog niet kon lezen werd ik a\ :uit zrln werk voorgelezen: van een oudere neef had ik Panda en de meesterdief ten geschenke gekregen) een van de eerste Panda-boekuitgaven (rnisscltienzsel het eerste)- ik heb het album nog steeds en het moet aardig wat waard zr1n. ln de Haagsche Courant las ik toen ik kon lezen de Panda-dagstrip, die soms adembenemend spannend was. En ook leuk. 'Zoals wij Latinisten zeggen!' riep Joris Goedbloed uit, en ik wist geloof ik nog niet wat hij bedoelde. Het Donald Duck-weekblad bracht een Bommel-ballonstrip. en die ademde een mysterieuze sfeer die de Disney-creaties deed verbleken. De jakkerjekker, De wispen, De tic van Joost, De tegendeler. De kleuren alleen all Toen ik er de leeftijd voor begon te krijgen gingen de Bommelpockets verschijnen. Dat was nog eens andere koek dan een stripverhaal voor kinderen: de avonturen waĂ?en staaltjesvan eminente vertelkunst, toegelicht met schitterende sfeerrijke tekeningen. lk leende de pockets bij de bibliotheek en deed dat zo vaak, dat ik nog steeds bij het noemen van een titel onmiddellijk de drie opgenomen verhalen kan opnoemen. (Geld speeltgeen rol bevat De windhandel, De slorLenen De bovenbazen) En toen het geld geen zakgeld meer was maar van een krantenwijk kwam en dus niet meer zo'rt rol speelde, werden die pockets natuurlijk gekocht. Mijn geleidelijk aan toenemende middelen maakten het me mogelijk in te tekenen op de zogenoemde heren-editie van aIIe ry7 Bommelverhalen: een veertigdelige met liefde samengesteld verzameld werk dat bij intekening uitverkocht raakte en dus alleen maar waardevoller kan worden . (Mocht de nood ooit aan de man komen, dan zullen zaken zaken zijn.) ln de winkel van uitgever en maniak Hans Matla kwam ik elk drie maanden een deel ophalen. 'IkzouToonder eigenlijk weleens een brief willen schrijven,' zei ik b1j zo'n gelegenheid tegen Matla. 'Moet je zeker doen, zal-ie leuk vinden,' zei deze.Ik voelde me afdoende gestimuleerd en stuurde een bewonderaarsbrief naar Ierland; korte tijd later kwam een getypt antwoord met een echte handtekening eronder!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.