Page 20

a

T o o n d e ne n J an K n u i s Bijgaande zinnen trof ik onlangs aan in een jubileumboek van Jan Kruis uit r98o. Het betreft een kort artikeltje (of een kort interrLietttje?) van de hand van Marten Toonder over zTjn ervaring met Jan Kruis. Deze heeft eind !o kort voor de Toonder Studio's gewerkt aan de strip 'Student Tijloos'. Toonder zegt op zljn geheel eigen wrjze wat hij vindt van het huidige werk van Jan Kruis: "Zqn ideeën zijn leuk, maàÍ w^t hij toen voor mij deed had meer diepgang... hij kan echt meer... " (raaarschijnlijk afsluitend met zijn beLendestopwaordje " hoor"). In een in 1995 uitgegeven boek over het werk van de dan jubilerende Jan Kruis (25jaar Jan, Jans en de kinderen') schrijft Toonder dit keer een uitgebreid voorwoord, geïllustreerd met een volgens mij prachtig, door Jan Kruis geschilderd poÍtÍet (zie bijlage). Echter, dit keer is de meester vol lof over collega Jan Kruis en kritiek als dat hij 'echt meer kan'wordt niet meer geuit. Hij noemt hem een 'knappe en veelzijdige artiest', hij memoreert zijn korte samenwerking met hem bij de start van 'De Student Tijloos' en over 'Jan, Jans en de kinderen zegt híj nu: 'hij heeft in z5 laar bewezen niet alleen een tekenaar te z1jn,maar ook een schrijver, een karaktermaker die er in slaagt een gezin op zeeÍ persoonlijke wljze tot leven te brengen. Daarvoor moet men een zeldzaam talent bezitten...'. Kortom, niets is zo veranderlijk als een mens, en dus ook Marten Toonder. 'J oh a n d e 7{o I / a n d er.*,&

G n o o ts oe u vr e in een tueedelige tento o n s t e llin g Piet Wijn in Het Nederlands Stripmuseum Groningen Vanaf z4juni eertHetNederlands Stripmuseum Groningen middels een expositie één van de grootste striptekenaarsuit de Nederlandse stripgeschiedenis.Piet Wrjn (t7mei ry29) is bij de meesten bekend als de tekenaar van Douwe Dabbert uit het weekblad Donald Duck. De tentoonstelling probeert zijn volledige oeuvre te belichten, iets wat een bijna onmogelijke opgave is. Vanwege de enorme omvang zal de expositie dan ook in twee delen plaatsvinden. Het eerste deel 'De 'o.o.g. jaren'wordt geopend op z-4juni en het tweede deel

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded