Page 19

a Ik maakte een lijst waarop ik de datum van aankoop vermeldde,eenomschrijving van het artikel en de prijs. De verkoper vertelde dat er plannen bestondenin ry95en eventueelvolgendejaren weer een serieuit te brengen. Ovenmoedig geworden sprakenwij af dat er in het vervolg van elke serie r exemplaarvoor mij zou worden achteruit gezet, die ik, als de seriecompleet zou zIjn, zou kopen. Achteraf gezien niet zo snugger.In 1995waren de achtergrondkleuren groen ! Verschrikkelijk. In ryg6 zllverkleurig !l! Later kwamen de originele kleuren weer terug maar nog later zelfs rood en blauw. Ik vond toch dat ikwoord moest houden en kocht ook de serievan 1995.Weer een lijst gemaakt, datum aankoop, omschrijving artikel, kleuren en prijzen. Zo ging het ook de volgendejaren met als gevolg dat ik nu alle HEMAartike1enin mijn bezit heb, compleet met bovenomschrevengegevens. Ook heb ik alle HEMAaanbiedingenboekjesmet daarin aangegevende kleurenVanaf zooo heb ik zelfs de originele inteken catalogus.In zoo4 stopte de HEMAmet Bommelartikelen. De nog in voorraadzljnde artikelen werden to,t zaterdag ro januari 2oo4 met 4o% korting aangeboden.Derzamelaar.

$*

Bolletje (r) Het op de website weergegeven BolletjeJogo is beslist NrEr dat van Marten Toonder.Deze tekening is door het A Np e n a l l e l a n d e l i j k ek ra n ten overgenomen van het Dagblad Tubantia dat ondanks de door mij gegeven informatie de verkeerde tekening publiceerde.Marten Toonder tekende het oorspronkelijke bakkertie dat o.a. op de eerstebeschuitbus

van Bolletjestaat.De huidigetekeningis van iemandanders. I ,tanderDliet (auteurDoordouzuers enverhalenbouv-,ers),#* Qoaitsen Gevroogd Krantenstrips Tom Poes Bv 12, 14, 15en 23 uit de Telegraaf, alsmedenv z4 t/m z9 en 3r uit de Nnc. Ik zoek ook nog krantenstripsvan tekenaarsuit de Toonderstudio's zoals Eric de Noorman, Aram, Hollewijn e.a. Ook complete kranten.Wieb e Flaagsma, tel. o594- 5r5z6 g

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded