Page 18

o en aan z kanten bedrukt (althans daar ga ik vanuit, uant ik hebhet item niet kunnen kopen,maar wel de scan0? kunnen s/aan).Meer kan ik er helaas niet over zeggen, maar het moet bij een verzamelaarterechtgekomen zr1n. €en ex-librisvanJ.G. Toonder welke door Marten Toonder is getekendin de oorlogsjaren.De stijl van het blad Metro is hier ook in te herkennen. €en uitvouwbare folder tbv een verkeerskwis (iaren 5o). Helaas kan ik hem niet goed beschrijven, want ik heb hem maar kort in mijn verzameling gehad, omdat ik hem erg goed kon ruilen voor iets anders. Cn wat dachten jullie van deze prachtige omslagen die Marten Toonder heeft getekendvoor boeken in de jaren 3o. Het boek Starqenhet boek Pim en Puckie! IQIrtin Ruck.&,

Gouden Bommeltjes Inmiddels liggen 'De Gouden Bommeltjes' in de winkel. Hoewel Henk in zijn artikeltje hierover aangaf dat de verhalen ook al in de ns hardcover reeks zijn verschenen is het toch wel degelijk een interessante uitgave. Elk boekje heeft namelijk een nieuwe speciaal hiervoor getekendevoorplaat met een sceneuit het betreffende verhaal. Ook enkele Aangrijpende Achterkanten' lijken mij nieuw. Vermeld wordt dat Studio Dick Boer verantwoordelijk is voor de omslag. Zr1 waten ook al betrokken bij de omslagen van de Het Beste van Bommel reeks. De tekeningen lijken uit de Toonderstudio's zelf te komen. Helaas is het drukwerk binnenin vrii belabberd. ?eteruan Doar*.&

Mijn avontun€nmet de H€MA antikel€n(1994-"OO4) Toen ik in 1994 de Hema binnenstapte en een hele uitstalling Bommelartikelenzagin de echte Bommelkleuren kon ik de verleiding niet weerstaan en heb van alle artikelen r exemplaar aangeschaft.Opgetogen kwam ik thuis en als ik er naar keek kreeg ik een warm qevoelvan binnen.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded