Page 17

o den waarin foto's zitten die gemaakt zijn tijdens het z5jarig bestaan (in ryjg?) van De NederlandscheRotogravure Maatschappij. trcht bewust was ik mij dat niet toen ik het aankocht, maar de prijs was zo laag dat ik het puur uit interesse(zonderverderte bekijken)gekocht had en er pas thuis na enige bestudering achter kwam dat het toch wel iets bijzonders was. Ik weet niet of hij op r van de foto's staat,want alle mannen in die trjd zagen er hetzelfcleuit volgens mij en ik heb denk ik wel z5 mogelijke Marten Toonders in de feest)zaalzien zitten. Peniode jaren 4o; Natuudijk de bloeiperiodevan Toonder en zljn studio's. Tom Poesen Bommel sloegenmeteenin als een bom. Eindelijk een bom die geen dood en verderf zaaide,maar juist vreugde onder de mensen. Tom Poes en Bommel zljn dan ook flink vertegenwoordigd in mijn verzameling, maar ook in de jaren 4o neig ik veel naar onbekend werk te zoeken. En dat is weer niet makkelijk. Natuurlijk is bekend dat Toonder het blad Metro heeft gevuld met zln en andermanswerk. Metro is enkele jaren geledenin een mooie fascimilé uitgaveverschenen,dus is de inhoud van de bladen bij de meeste verzamelaarcwel bekend. Zelfs de zeldzarne bijlages,boekjesen postersz^ten tn fascimilé bij die uitgave. Toch denk ik iets bijzonders gevonden te hebben. Namelijk een oranjekleurig affiche dat was uitgegevenvoor het blad Metro...hoho denkenjullie nu, die zit ook bij de heruitgave. Dat klopt, alleen heeft het affiche dat ik heb een andereondertekst,namelijk "het blad in onderdrukking en vrijheid". Mijn affiche zal dus van net na de oorlog zljn en waarschijnlijkzrjn diveÍsen ervan over menig pro-Nazi-affiche heen geplakt zijn geweest.De Toonderperiode van in en net na oorlogsjaren zal voor mij dus fiet zo'n leuke zoektocht blijven als uit de jaren daarvoor, want volgens mij moet er nog zat onbekend tekenwerk bestaan uit die periode. Verden wil ik de verzamelaarc,liefhebbers en de urvc zelf vragen om weer oud (dee/) onbekendwerk te plaatsenin dit clubblad. Alvast als dank en a nzet tot, ziet u hierbij enkele scans/foto'svan wat volgens mij nog niet bekend is: €en sluitzegeltje dat in de oorlog (r94r) op de puzzeldoosjeswerd gepla zodat de grijpgrage handjesvan de kindertjes de puzzels pleet maakte voordat ze verkocht werden; sluitzegeltje staat (vaorzover he riété product". De kleurstelling is in enzwaÍÏ. €en reclame-folder van Niemeii voor de serieboekies, de folder is d

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded