Page 16

a Wondt €Fnog ureleens r-uatgevonden? Dat begin ik mij zo langzamerhand af te vragen aangezien er de laatste tijd niet echt meer een bijzondere vondst wordt geplaatst in het clubblad. We worden wel geattendeerdop recent werk in tijdschriften en dergelijke, maar mijn hart ligt toch meer bij het oude werk (jaren 3o-4o) en dat zou ik toch graag wat vaker terug willen zien tn dit clubblad. Ik hoop dat de heer Toonder het niet erg vind dat ik weer het oude werk oprakel. In ieder geval mijn oprechte excuses.Maar laten we eerlijk zijn, een kunstenaar heeft ooit ergens moeten beginnen en in die tijd was zelfs het jeugdwerk van Marten Toonder qua kwaliteit vele malen beter dan het werk van andere Nederlandsecollega'sdie toen de tijdschriften en jeugdblaadjes vulden (eerlijkgezegdgua stijl zelfsbeterdan menig tekenu-terkdat uit het buitenlandktram). begonnen Peniode jaren 3o: Zoals bekend is Marten (professioneel) bij de Nederlandsche Rotogravure Maatschapprj waar hij tekenwerk maakte voor bladen als Cinema en Theater, IJnicum, Extra magazine (uitgar,,evan deJamin), maar ook voor bladen die in België verschenen zoals Bonjour, A-z en aec. Waarschrjnl5k vertel ik jullie niets nieuws, Írl^ar wat eigenlijk wel nieuw is, is het feit dat elk tijdschrift wat ik hierboven genoemd heb, iets van Toonder bevat wat je waarschijnlijk nog nooit eerder gezienhebt, puur en alleen omdat het nog nooit elders is gepubliceerd... en dat is leuk, want elke keer is het toch weer een mini-ontdekking. Je weet wel dat er in zo'nbIad iets staat, maar je bent telkens weer benieuwd wat het is. Het mooie is ook dat het niet alleen een stripverhaaltjeis zoals Uk en Puk of The new nonsensfilm cy, maar ook interessanteillustraties bij spannendeverhalen, waarvan een leek echt niet zou weten dat Toonder dat setekend heeft. lk zou zeggenontdek het ook en beleef er net zoveelplezteraan als ik. Persoonlijkvind

Cen jaartje geleden heb ik op een vrijmarkt een fotoalbum gevon-

,,ít !!u u lln.rdft rutlpd. atrlu. rn ral uqhaFan lcmr$Ènmrn.'

lot ËJ Ffir lD lÉ Ètf'ft hlu n l\al*tlrtes.\ 0u lJdltrlbuff adlr vEl w

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded