Page 15

o Cen stnoom aan publicaties. Na het overlijden van Marten Toonder heeft ieder zich respecterend blad wel een of meer artikelen gewijd aan deze schrijver/tekenaar. Dankztl een oproep aan de donateurs van museum 'De Bommelzolder' om artikelen op te sturen is er veel materiaal binnengekomen, zodat er een apart archief van deze artikelen kan worden samengesteld. Van de landelijke opiniebladen zljn er drie die een artikel aan Marten Toonder hebben gewijd. In Elsevier, nr. 3r staat een artikel van Thomas van den Bergh dat zich vooral richt op het taalgebruik van Toonder. Toonders taal wordt vergelekenmet die van Van het Reve en Bomans. De schrijver meent dat ironie, archaïsmenen humor thuishoren in een katholieke traditie. De conclusiedat Toonder daarom in die katholieke traditie staat zullen velen niet delen. De Groene Amsterdammer, nr. 3r heeft een interessantartikel van Jan Kuijk, dat vooral gaat over het verhaal 'Heer Bommel en de kneep van de knipmenis', waarin Lieven Knipmenis een parodie op de toenmalige minister van financiën Lieftinck is. Enkele feiteliike oniuistheden ten spijt is het een zeer lezenswaardig artikel. Cen week later deed Jeroen Vullings in Vrij Nederland nog een duit in hetzal<1e(nr.3z). De titel'De laatsteromanticus'zegt voldoendeover de stelling die de schrijver betrekt; 'Hl (Toonder)was de laatstemet wie de negentiendeeeuw nog binnenkwam in de literatuur, door wie er nog een kier open stond naar die vervlogen tijd.' Citaat van Toonder: Alles wat een beetje romantisch is, is weg. Ook bij de jeugd zie ik geen romantiek meer, ook niet bij mijn eigen kleinkinderen. De techniek is erg belangrijk voor ze. En al die verhaaltjes,dat vinden ze m at tijdverlies.' Weet u, eerlijk gezegd geloof ik daar niets van. Maar ja, de grote meester tegenspreken, dat kan eigenlijk nret. ?im Oosterheert.ffi

Gevroogd,

'

Krantenstrips Tom Poes: nv 12, 14 Í5 en 4 (TelegraoJ) ,u z4 t/m 29, 3r (Nnc) Ik zoek ook andere krantenstrips aan de hand van tekenaars uit de Toonderstudio's zoals Eric de Noorman, Aram, Hollewijn ea Ook complete kranten Wiebe Haagsma o594-515z69

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded