Page 14

a

Boon over Toonden Af s liefhebber van zowelhet werk van Marten Toonder als dat van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon, was het voor mij een bijzondere ontdekking dat Boon zich in een interview ooit heeft uitgelaten over de invloed van Toonder op ztln werk. Van Martin Schouten verschijnt 15maart ry72 het schrijversportret "Louis Paul Boon en de spoken van de Kapellekensbaan"in de Haagse Post. Daarin wordt ook gesproken over de Reinaert-bewerkingen die Louis Paul Boon maakte en die in 1955werden gepubliceerd onder de titel Wapenbroeders. Eèn van de inspiratiebronnen voor deze woedende politieke allegorie was een Toonder-strip. Boon: "Er is een strip verschenenmet Reinaart erin, Panda en de meesterdief of zoiets, en die teksten hebben mij soms geïnspireerdvoor mijn Wapenbroeders. Die man kon niet alleen tekenen, die man kon ook formidabel schrijven. Teksten vol ironie, humor, sarcasme.Twintig jaar geleden zagrkdat als een meester.Dat is van het mooiste dat er geschreven is in Nederland. Die man kon beter schrijven dan noem maar op. Ik vind dat hij volledig miskend is". ("Schrijaers?ortrettenuit de HaagsePost" - Elsevier,Ámsterdam, ry75. Het citaat staat oppag. z6) In een later interview met Willem Roggeman komt het onderwerp nog eenster sprake. Roggeman: "Je hebt ook eens gezegddat je roman Wapenbroederswas geïnspireerd door Marten Toonder, door diens tekenverhaal Panda en de meesterdief". Boon: 'Ja, dat is waar. Dat heb ik gelezen en ik geloof zelfs dat ik daar verscheidenedingen uit overgenomen heb. Ik heb mij in elk geval geïnspireerdop zljn teksten. Want z, dat was eigenlijk echt schoon". (Willem M. Roggeman- Beroepsgeheim Uitgeverij Soethoudt,Ánttterpen, ry77. Ook o?genomenin de bundel "Een daor man zonder carrière - gesprekkenmet Louis Paul Boon", samengesteld Gerd de Ley Árbeiderspers,ry82) Van miskenning van het werk van Toonder waaroveÍ Boon het heeft in het interview met Martin Schouten is natuurlijk allang geen sprake meer. Maar misschien doelde Boon meer op miskenning in Vlaanderen? Een interessantgegeven, gezien de miskenning die Boon zelf lang genoot in Vlaanderen, terwijl zijn boeken vooral in Nederland werden o.publiceerd en gElezen. trik van Oeen.&,, Voor meer informatie over Louis Paul Boon: Louis Paul Boon Genootschap: http://www.lpboon.net

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded