Page 7

a De Tao van Toonden. In het blad'Onze Taal', maandblad van het Genootschap Onze Taal, z4e jaargang nr. 5, mei 2oo5, staat een artikel van Frank Hartingsveld en Hans Matla over Toonder. In het z pagina's tellend artikel vertellen de schrijvers iets over hoe Toonder omgaat met de taal: het woord als gevoel. 'Echte kunst berust op magie. F{et zrjn beelden, die meer dan een plaatje zijn. Woorden die meer dan zinnen zíjn. Het artikel is mede een vooraankondiging van een nieuw boek over Toonder 'De Tao van Toonder'. Het is gebaseerdop vrlfttg jaar vraaggesprekken met Toonder. Bij het boek is een 3 uur-dvd toegevoegd,met documentaíres,vr aaggesprekken,voorgedragengedichten, sfeervollebeelden uit Ierland en meer. De Tao van Toonder verschijnt in november zoo5 bij uitgeverij Panda; v8 bladzljden, gebonden, royaal geïllustreerd,umet dvd. e 49,5o.Zie ook: www.uitgeverij-panda.nI.?im Ooflerheert.$

Di ck M at ena' " lk u .ri l d en o o i t s tn i p t€ k € n a a n urond€n" Om zoveel mogelijk te weten te komen omtrent de werken van Toonder en de Toonderstudio's moet je met de meest betrokkenen praten. Dat wil dus zeggen: met Toonder zelf of :r.,etzljn voormalige medewerkers.In een vorig nummer van Toondertijd spraken wij met Lucas Abedy. In deze editie laten wij een van de groten van het striptekenfront aan het woord: Dick Matena. Het was verbazend gemakkelijk een afspraak met hem te maken. Maar omdat hij weer hard aan het werk moest in zijn huis en studio in Belgie, was eÍ haast bij. Toevallig was hij net in Nederland omdat hij was uitgenodigd mee te doen aan de grote geschiedenisquiz."En dan weer snelnaar huis, want ikheb nog 5 maandenwerk in vier maanden te doen en dan heb ik helemaal geen tijd meer". Dick Matena (geboren in Den Haag, z4 april tq#) heeft inmiddels eenboeiendeen ideerijke loopbaan achter de rug. Klassieke avonturenverhalen, sciencefiction, bewerkingen van jeugdboeken en van literatuur, erotische verhalen en illustraties, eigenzinnige biografie-bewerkingen, non-conformistische maatschappijkritieken,

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded