Page 3

o Meen over Bolletje Striptekenaar Marten Toonder heeft het logo van Bolletje, het lachende bakkertje met een brood in zíjn hand, ontworpen. Dit is één van de onthullingen in het boek "Doordouwers en verhaienbouwers; Merken gesterkt in T[ente" dat eind mei in de boekhandel verschijnt. T\vee bejaardetelgen, Jan en Gerard ter Beek uit de bakkersfamilie die aan de wieg stonden van Bolletje, vertelden aan de auteurs dat het vrolijke bakkertje op de verpakking het geesteskind is van Toonder. De onthulling is opmerkelijk omdat Bolletje bekend staat als een gesloten bedrijf". (Dit bericht hebbenu.,e al een tijd op de site gehad, red.) Er van uit gaande dat dit bericht juist is, ben ik uiteraard meteen op de verpakking van een Bolletje artikel gaan kijken naar het logo. Op de verpakking staat inderdaad een lachend bakkertje afgebeeld. Dit slank ogende- bakkertje heeft echter geen b ro o d, m aar een b e s c h u i t i n d e h a n d . Dit deed btj *tj de vraag opkomen of het logo in de loop der jaren mo gelijk gewijz igd i s ? V a a g me e n i k mi j te h eri nrteren dat op de Bolietje artikelen vroeger een dikker bakkertie stond. \\'ie u'eet hier meer over te zeggen ? Afgelopen weekend heb ik het april nummeÍ gekocht r-an het stripmagazrneMyx. In dit blad las ik onder de rubriek "kort nieuu's" het volgende: "Onlangs zuerdbekenddat ltet oude logo '"tan Bollttie getekendis daor MartenToonder.Dat staat in het boek 'Doordou--'er:en "'erha/enbouHet huidige logoAcmt t?'lt/'"iêltst'an de zueri dat eind mei rLerschijnt. " Martitt Lode'.:'11k hand van eenanderestriptekenaar'; Er van uit gaandedat de inhoud van dit artikel klopt, moet ik concluderendat mijn vermoedendat er vroegereen anderBolletje logo was, j u i st is . Het z ou da n o o k b e s t z o k u n n e n z i i n , d a t dat oude bakkerrj e wel degelijk een brood in de hand heeft. De r-raagis dan: hoe ziet dat er uit i Een anderei'raag die bij oude(doorToonder ge/ekende\bakkertje (aerre)verleden mogelijk nog Toonder inhet mij opkomt is, of Marten en zo ja, r'oor lvelke bedrijven meer commerciële logo's heeft getekend en hoe zien die er uit ? Zouden er clubledenuzqn dte een antrvoord op deze vragen kunnen geven ? Joop lQnphuis.h.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded