Page 2

a Voorruoond Een voorwoord kan je op verschillendemanieÍen opvatten. Eigenlijk is het ooit bedoeldals een opwarmervan de inhoud van het blad. Maar als het blad goed is moet het toch zichzelfverkopen?In dit blad weer verschillende onderwerpenen schrijversllangzaamaanpakken toch meer leden de pc, of mooi ouderwetsnog steedsde pen, en melden ons allerlei wetenswaardigheden.We hebbendan nu de luxe keusuit Toondertijd en de Rommelbode. Gaan we voor de inhoud en de plaatjesof doen we het voor de snelheiden zorg datje er bij komt. Daarbij heb ik het gevoeldat nog te weinig mensen zich ingeschrevenhebbenvoor de Rommelbode.Dat is toch iets wat u echt zelf moet doen a.lsu deze snelleArgus in uw mailbox wilt. Wij kunnen en mogen u hier niet inzetten. Heeft iets met de privacywetgevingte maken. Kijk verder op rommelbode.toondeÍtijd.nlom u aan te melden.

Zaterd,ag zr mei was de beurs in Apeldoorn die door velen gewaar deerd werd. We hebben zelfs weer nieuwe leden mosen noteren en oude leden waren blij dat we eindelijk hun kant op kwámen. Het idee van een reizende clubdag bevalt blijkbaar meer mensen. Van de standhouders zoals gewoonlijk weer wisselende berichten. Maar er zijn veel uitwisselingen geweest, van ideeen, vondsten, artikelen, spullen dan wel geld. Kortom een vru tbare dag. En dat allemaal zonder een enkel voorwoord. cHenlec,{rens.

G€intjÉvan de BezigeBijP In het vorige nummeÍ van rr liet ik u een afbeelding zien van het vierde verzameldeel van "het beste van Bommel". Hierop was een ballonvlucht te zien met onze helden in het mandje. Deze afbeelding was door de uitgever aangeleverd.Groot was mijn verbazing toen het boek in de winkel lag. Heer Bommel treffen we hierop aan, zittend op de

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded