Page 19

$ Als je begnijptuat ik bedoel',de Bomm€lfilm in het Fnans. Oplettende verzamelaartjeszijn vast wel op de hoogte van de Duitse lersie van de film Als je begrijpt wat ik bedoel', Deze film, die ik alleen ken in een video-uitvoering, draagt de titel 'oclu -das freche Drachenmonster'. U vindt hierbij de omslag van deze versie. Wat ik niet wist is, dat er ook een Franseversieblijkt te bestaan,en nog wel op or.p ook. De titel is'Olivier et Ie dragon.r.ert'.Dcze film is getraceerd in 'c.n.',een Belgischesupermarktketen.De gesprokentckst is in het Frans nagesynchroniseerd(a-taarbijde stemmenoee/beter Alinken tían in tle aarspronÈeQ&e Nederlandseuitgau). De speelduur is 78 minuten. De distributeurheet sEvENsEpr. De verpakking vermeldt als datum: zoc,3. Tom Poes heet Tom Pouce en heer Bommel heet Olivier Pomalo. Er zijn twee verschillende omslagen gevonden voor dezelfde film. U vindt die beide hierbij afgedrukt- Navraag bij de winkelketen leverde geen resultaat op. De film bleek op dit moment niet meer verkrijgbaar. Wel rvordt de film aang oden op n.ww.proxis.be We zoeken verder. ?im Ooflerheert. Oprocp Voor een specialin de maak:Wie heefr er nog foto'swiarop MT en Hans Kressesamente zlen zijnt Op de ledenvergadering wisten een aantal mensenfoto'ste beschrijvenGraageengoedescan(zzrz6oo orr) ofde foto zelf eten te leenvoor de redactie.Uiteraardzorgenwe er gocd toor en komt hij teruglHenk Arens. Laatstenieuws;We hebbenvernomendat UitgeveriiPandain de zomer een herdrukheeftgeplandHet betreftdevier eerderuitgegeven delenvanTom Poes uit de RevuNaarverluidtkomener rooo stuksuit r15Bommel/Tom Poesstrips,uitgekniptuir deN R.C.,vanongc -\rnqeboden: veer1964-199o. De eerste37stripszijn opgeplakt,de andere78zi.jnin enveloppes Nllerveelextraaankondigingen e.d.In éénkoop c roo, . Tel.orr3-zz875o of emaíl:Ihoutekame@zeelandner.nl

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded