Page 16

a Reac t ie o p M a n g j e T o o n d e r Het boek "De wind waait wsg" \ /2s inder daadh e t e e rs ted e e l v a n e e n ti i l o s i e die als ov e rk a p p e n d eti te l " H o e h e t z -i t !" droeg. Het tweede deel, "De wolken branden", werd door Strengholt in ry47 uitsebracht. De beide boeken hadden ..n doot Marten Toonder verzorgde bandillustratie en stofomslas. Tot een der dedeeli s h e t n o o i t g e k o m À. Va n " D e wind waai t w e g " z i j n tw e e u i tv o e ri n g en bekend: a) gebonden,met stofomslag,en b) ingenaaid, met stofomslag.Gegevens over de oplagen heb ik niet, maar omdat het boek in 194zuitkwam en papier door de oorlogshandelingen schaars werd, zullen er niet veel eksemplarcn van zrln gedrukt, zodat het nu nauwelijks te vinden is. Overigens vertelde mijn oom, Jan Gerhard, me enkele weken voor zljn overlijden (in ry92) dat hij eigenlijk de auteur en illustrator van de genoemde boeken was. Ze waren bedoeld als geschenk aan zrln vrouw Margje en werden daarom onder haar naam uitgegeven.Als literator nam hij er echter grote afstand van; hij had ze in haar geest en stijl geschreven.Margje wordt ook als co-auteur (metJan Gerhard) vermeld op en in het boek "Rossen rijden Íeizen" (De Bezige Bij, Ámsterdam, ry5) dat als paperback werd uitgebracht, met door Addie Hom verzorgde omslag en binnenillustraties. Het is een autobiografisch reisverslag, dat in Duitsland onder de titel" Alle Wege fíhren nach Capri" door Gebríder Weiss Verlag, Berlijn, datzelfde jaar of het jaar daarop werd uitgegeven.De genoemdeboeken zijn nimmer herdrukt, bij mijn weten. €isoJ.Q. foonder.*a

Toonden in de Telegnaaf. Têr gelegenheidvan Marten Toonders 93steverjaardagverscheeneen interview met hem in de Têlegraafvanzondag 8 mei zoo5. Alleen bekende thema'skomen aan de orde, zoals lerland, de ouderdom,de dood. Nieuwe inzichten komen helaasniet ter sprake.Met de uitspraakdat de lieÍde het enigeis dat de moeitewaard is in dit leven,eindigt dit artikel, eenuitspraak overigens,die ons reedszooo jaar bekend in de oren klinkt. In dit artikel wordt ook de nieuwsteBommelpocket(hierowr berichttenttij al in TT SS)

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded