Page 7

a On s logo Ondan&sdat iA erg geniet z,an ons clubblad, stoorthet mij mateloosdal, elÈekeerdat het blad binnenkoml iA, a/s aerzamelaar aan het uterfr ToondeL noet kijien naar een van Marte teAeningvan eengoeduillende,maar t0ch maar .uat aanLnoeiendeóesteman die zijn verdíenste ttaaral uoet hebbenoan zíjn andereuerk. Ze/;l's de site rtordt ontsierd door het uerk pan deze natekenaar.Je ziet dat het de bezieling mist. Waaromniet het originee/,',,anToonderzelf die in het blad ToandertijdÉomen?Eart terzamel iA. Mag di als discussiepunt cT4eerman. €€rst€ r'Eacti€ Inmiddels voerenwe als MTVCons derde I ry9r ÍÍn rgg4 op ons clubblad en het tweede van 1995tm zooo. Het huidige logo is sinds nr.39 (maart zoot) re zien op de cover van ons blad. En sinds de urvc-kerstkaart die we met Kerst zoo3 zonden, kan u weten uit welk verhaal dit plaatje komt, name.lijk: ev r44 'Heer Bommel en de Vrezelijke Krakken' uit 1973.De heer Eiso Toonder h ccfr in z ijn br ief a a r o n ' !a n J o j rn u a ri 2002 laten weten dat de lay out en potloodtekeningenvan nv 136tm rZ4 van Piet Wrln zijn en het Marten Toonder zelf (het.,tolledigea'L]erziht met toie tttat heeftgedaan vind u in nr.73). Ons clublid dat 7 november op de beurs langskwam had dus gelijk: de tekening van ons logo is niet van Toonder zelf. Overigens hebben we begin zoor officieel toestemming van Toonder Animatie rv gekregen om dit huidige logo te voeren. De sv was toen nog gevestigdin KasteelNcderhorst te Nederhorst den Berg, inmiddels zrjn ze naar Diemen verhuisd. Marten Toonder is blijkbaar trots op de MTvc keÍstkaart met zijn 1ogo, want in de uitzending van netwerk op z4 oktober zoo4, waarin hij een inteÍview gaf, was als eerste shot in zijn kamer prominent de kaart te z\enl clrnotd cÁlderliefle.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded