Page 5

hiervan de losse artikelen elders in het blad. A.l met al hebben we met elkaar een prima dag gehad. Uw beurscorirdinator zoekt al naar een locatie voor de volgende beurs. Zoals op de ledenvergadering is afgesproken wordt ieder jaar één beurs gehouden in de Randstad, en één daarbuiten, zodat u mag verwachten dat de volgende beurs wat meer in het Oosten, Zuiden of Noorden des landsgehouden wordt. In ieder geval kunt u ervan uit gaan dat de volgende beurs weet op een zaterdag wordt gehouden en hoogst waarschijnlijk in mei zoo5. Zo gauw exacte datum en plaats bekend zijn

Al s je alles g€had h € b t Dat is de titel van het vierde boek uit de reeks: Het beste van Bommel. De Bezige Bij had er zin in en meldt \l \l Il L\ ' l ( X )\l )l i l t in de voorjaarsgids zoo5 dat er van de andere delen al meer dan roo.ooo exemplaren verkocht zijn. In deze "het beste van" zicten r"ijf ,,.erhalen: Het monster van Trotteldom, De grote onthaler, Het losgetrilde inzicht, Het platrtaken en De zelfkant. Zeker niet dc minste verhalen maar als verzamelaars zaten we daar natuurlijk niet op te wachten. Maar de gids meldt ook dat het ons bestemd is: 'Een prachteditie niet echt w a a Í m ee -.oor de uit gev e r g ra a g p ro n k t. n u h i j to L l wel zeer van mening is dat nieurve lezers zich ltF-'tEESTn!.{)i lloi\liu}:I,r graag zullen laten inspirerenen vermaken door de

Opro€p

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded