Page 28

o Het Ding X-13 In het vorigenumm€pdeedHenkArenseenadvertentieoppo€pvoor Het Ding X-13.Buitendat hij het exemplaarnu bezit,kreeg Henk ook een aardigemail hierover. BesteHenk, Ik las je o?roe? 'uoor "Het Ding Xrj" in de uitgave van Big Balloon. Nu ruist ik dat ik het verhaal dubbel had, maar de uitgaaen blekenvan Oberon (t981 en aeel ouder: De GeillustreerdePers (in Totn Poes en anderer,,erhalen).De laatsteuiÍgave ispuur jeugdsentimen| maar amdat mijn doel r,,ooralcompleetheidoan alle verbalen en niet zazeer de uitgaven is, had ik eaentueeltt;el afstand u.;i//endoen van de Oberonuitgaae. Maar voor de zekerheidben ik de uitgaaen eensgaan oergelijfren.En toen ztiel ncepas op hoegroot de verschillentussendeze z uitgaven zijn. Zo beslaat de Oberon uitgarLe45 pagina's (S-+il ," de DGP uitgave j7 pagina's (j-jl. Desondanks is de DGP uitgave uitgebreider,u.;at komt doordat in de Oberon uitgaae aeelplaatjes zijn opgeblazenof door een ruimer kader meer laten zien. Somszijn plaatjes gecombineerd.Wrdtt;enen zijn echter aeel close-upsmet btjbehorende teksten,hoertel somsdelen van de tekst vteer in zo'n opgeblazenplaatje oerschijnen.Somsis eenscèneechtercomp/eetaerdztsenen zoals de schoenpoetsdemooan het Ding Xrj. Bij de Oberon uitgaoen zoordt oeruaezen naar de verhalen zoals ze in Donald Duck zijn aerschenen.Maar rtelke 'íleergal,)eis nu de originele?Heeft iemand zich hier al eensiTl usviipnt? Jan lDonselaar.

Ruiladvertcnti€s Aanbod: BoMMELvERHALEN. Ongeveer 9o verhalen. Veel Nnc, maar ook dubbele en herdrukken. Het gaat om verhalen tussen de nummers nv 5 en Bv r7Z,zowel NRc als herdrukken. Yraag de lijst aan! Los 5 euro per verhaal. Alles voor 2oo euro of ruilen tegen Duckjes jaren 5o. Ruim 20 stuks Revue Bommels 59/6o, overal een plaatje uitgeknipt, voor de liefhebber voor 5 euro inclusief porto. Weggooien is zonde, maar dat doe ik anders zelf wel! Paul Kroon / Beukenlaan 43 / r6t3 ro Grootebroek / o6fi283279 Aanbod: rr vertellingen ft949), Tp trekkar ft95o), zeepÊ,suren Sanders ft952),rv prullenbak GS6o). Yraag: :rp curiosa en speelgoeduit de jaren 40 en 50. Hans Crezee / FibigerstraatrS-r / ro97 rcuamsterdam / ozo 6659o6o/ h.crezee@arlr'c.nl

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded