Page 25

O om tot communicatie te komen met de markies, bij voorbaat tot mislukken gedoemdz\jn.De markies vindt heer Ollie een affreuzeverschijning ("Parbleu!") en creëert daarmede een cultuurverschil dat IC van enige betekenis onmogelijk maakt. Ondanks deze rrlke voedingsbodemsvoor het wrochten van avonturen is Toonder toch genoodzaaktgeweestom de flapdrol, genaamdBommel, van zïch af te schrijven. Bommelt laatste stommiteit is een huwelijk met de weduwe Doddel ("Zeg toch Doddeltje, ma//erd!"). Deze uitgesproken burgertruttige dame is er uiteindelijk toch in geslaagd onze held aan de haak te slaan. Toonder heeft niet vrijwillig deze stap genomen, of liever: hij heeft Bommel deze stap laten nemen. En zo is heer Bommel ten lange leste gezapig teruggezakt in het "F"-moeraswa Í^an hij zich eigenlijk nooit geheelheeft kunnen ontworstelen.Bommel's lieftallige(?) echtgenote staat er g Í^ntvoor dat hij de deur nooit meer uit komt. Einde r"erhaaldus! Al met al -want dáár ging het mij uiteindelijk toch oml- staan de Bommel-boeken helemaal bol van de (interculturele) comm,tnicatie. En daar wil ik het bij laten, bestelezer.We zijn aangekomenbij... FL HET EINDEvAN EINDELOos.. cVlartin r,tanGurp.

w

Tentoonstelling

50 jaan Uitgeverij De Bezige Bij

Het Letterkundig Museum presenteert 6o jaar Uitgeverij De Bezige Bii. Een sprankelendetentoonstelling over de spraakmakendeuitgeverij met nationale en internationale bestsellerauteurs,dichters van naam en tàam en jonge talenten. 6o jaar Uitgeverij de Bezige Bij leidt debezoeker door zestigjaar literatuurgeschiedenis.Te zienva"n23 oktober zoo4 tlm zo februari zoo5. Ontstaan in de oorlogstijd als illegale uitgevenj, is De Bezige Bij .aanhet begin van de eenentwintigste eeuw uitgegroeid tot een van de belangrijkste uitgeverijen in ons taalgebied. Rijmprenten en uitgaven uit de oorlogsjaren,bijzondere ontwerpen, manuscripten, foto's uit de tijd van -{lle dagen feest en een verrassendBezigeBij-journaal brengen de enerverende geschiedenisvan de uitgeverij in beeld. Een wand met alle uitgaven die in de zestig jaar zijn verschenen, signaleert beroemd geworden, in r-ergetelheidgeraakte of bekend gebleven schrijvers van toen en nu. De ze\renmeter lange poëzielijn geeft de ontwikkeling van de baanbrekende \tjftigers tot de hedendaagsepopulaire dichters weer. Daarnaast z4n talrijke originele documenten van de klassiekerIkJan Cremer ft961 te zien.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded