Page 2

a Voonuroond Als bestuur heb je je voorgenomen om te groelen naar een ledental van minimaal rooo leden. Een nobel streven, het komt de club in a1le opzichten ten goedde. De middelen groeien zodatje meer voor de leden kan doen. Er zitten vast en zeker wel interessante mensen bij die een bijdrage kunnen en leveren aan het blad of de clubdagen. Kortom een nobel doel waar ie wel wat voor moet doen. Zo zat ik op een heel vroege zatêrdagochtend in de studio van Radio West om te vertellen hoe leuk het wel is om Bommelplaatjes te sparen. Maar ook de fiine beschouwing van de rechten van de mens van Koning Hóllewijn eens te Ëezien. Met de clubdag in november hebben we hier de lokale pers ook eens fijn bestormd met persberichten zodat we ook hier een goede exposure kregen zoals dat zo tr'oor heet. En het leverde leden op, daar was het allemaal om te doen. In navolging daarop k*uéén van de lokale kranten ook een interview afnemen. 'Leuk voor het boekenartikel' zei de interviewer, een artikel dat altijd ergens achterin het suffertje staat. Doen natuurliik dacht ik!

Weekbla PUL.lill

Groot was mijn verbazing toen ik op de volgende dinsdag mijn eigen gelaat me in fullcolor aanstaardeop de voorpagina. Oo straat werd ik in de wêek daarop aangesproken met meneer Bommel, ik woon tenslotte in een dorp. Toen ik de dag na verschijnen op mijn werk kwam, hadden mijn collegae me verrast met het dichtplakken van mrjn kantoor met de voorDagina's. Waarom dacht ik toen: Een klein clubje is toch B ook best fijn? ffi cITenkcArens. ww

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded