Page 13

o mevrouw Uitgeest was opgebouwd, binnen enkele seconden werd gereduceerdtot een beschamend niveau. De hooggeleerden maakten elkaar uit voor 'weteniets' en 'schoolmeesterhier ter stede', zodat het intellectuele karakter van deze middag verdween als water uit een lekkende emmer. Niettemin zagen de hooggeleerde heren kans de leiding van deze bijeenkomst op zich te nemen: het publiek werd gevraagd deel te nemen aan een Bommelquiz van het type meerkeuzevragen.Groot was de verwarring toen bleek dat iedere deelnemer die een fout antwoord gaf, van verdere deelneming werd uitgesloten. De ontstane narrigheid leidde echter niet tot handgemenen.Twee kandidaten, die tot het eind toe, al corÍumperend tot de goede antwoorden waren gekomen, kregen de gelegenheid nog enkele vÍagen te beantwoorden. Het waren Wil Uitgeest en ondergetekendedie deze titanenstrijd moesten aanbinden. De fles Algorijnse Foezel, die door de heren Prlwytzkofski en Sickbock tenslotte werd uitgereikt aan ondergetekendeis, vanwege schuldgevoelens over deze geheel niet verdiende overwinning spoedig door Wil Uitgeest en mijzelf geledigd, zodat allesnog is goedgekomen. R ?oene lBeurskraker.

W

De mank ies v an B a F n € v € l d Terzoijl de zuetenschappers nag voortkibbelen schrijdt de markies de Cantclaerbinnen en blikt door zijn /orgnet.... "Parbleu! Een samenscholingvan het grauw. Dan moet er ook een aandachttrekkerz4n. Het JanhagelTaatzich gemeenlijk meeslependoor menners. Fi donc. Men kan de ogen nog niet neerslaanof de blikvalt op een platte figuur. Wat beduidt dit? Wetenschappersl?" Met ge blik trekt hij de rechterachterpoot e,uenzenu,uachÍig op en gaat ooort: " Zrjt ge reeds klaar met uwe cache misere? Hebt u itch nog enige subsidie kunnen verwerven voor uwe platte persiflages?Parbleu. Het is degoutant. Wetenschappersontluisteren de dichterlijke schoonheid met hunne voorwendelarijen en platte statisticulaties. Trouwens, het verbaastme niets, gezien hunne buitenlandse DultenlanosearKomst. afkomst. Uwe uwe lnDurinburI gering laat wensen te over, amices. / ,í Ik overweeg dan ook justitionele vervolging en uitzetting. Inmiddels staat de kunst in de kou. Ikzelf zal dan maar weer een tegenwicht moe-

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded