Page 10

o de wereld waarin je o.a. via dromen toegang hebt. Die Ă­nzichten zqn gevaarlijk, zeker voor een vent met opgestreken lappen, voor iemand die zich veel ver-beeldt! Dit verhaal kan opgevatworden als een pleidooi voor abstractekunst: daarin huist diep inzicht dat ingespannenen langdurige schildersarbeid vergt, terwijl het portretje van heer Bommel in tien minuten op het doek wordt gezet. Denk hierbij ook eensaan de uitlatingen van Picasso. Geld en goud is gevaarlijk voor de kunst (en trouzuensookaoorhet kukel). Indien er meer aandacht besteed wordt aan geld dan aan 'innerliik goud', ontstaat geestelijkeinflatie. Oven min. Mir bestaat wetenschappelijk niet. Dat zegt professor Sickbock al in het verhaal "De toornviolen" (nv 9r). Maar het wordt wel degelijk door heer Bommel gebruikt, en zelfs verspild en waardoor het woud "ontmird" wordt. De vraag van heer Bommel aan professor Sickbock is, of de geleerdedeze stof kan namaken. Professor Sickbock: "Ik heb ontdekt, dat alles wat de natuur ons voorschotelt beuzelachtig is. Er bestaat niets dat door een scherp geleerde niet kan worden verbeterd. Volgt u me?" "Ja-ja,"zei heer Bommel. "Ik geloof het wel. Maar wat heeft dat met mijn pippeling te maken?" 'Kijk" vervolgde professor Sickbock glimlachend. "De inhoud van dit buisje bestaat uit mir en laardrup zegt u. Dat is kinderlijk gebrabbelmijn waarde. Mir bestaatin de wetenschapniet. Ik ga dit vocht analyserenen dan zal blijken, dat ik met enkele hulpmiddelen iets beters kan maken dan er in deze spuit zit. En ook meer. Ik zal desgewensreen omwenteling in de kwekerij-wereld tot stand kunnen brengen." Later in hetverhaal kijkt professorSickbock naar buiten en constateert:"Interessant,alles gaat dood. Uw spuit bevat dus inderdaad een essentieeldeel in het leven." Oo een andere manier komt het thema van 'levenskracht' (mir) ter .p."k. in nv r74 "De zelfkant". De zwarte magister Hocus Pas betreedt een plek, omringd door bomen. Wie zo'n boomkring betreedt, splijt in "goed" en "kwaad". Hocus Pas is echter vĂĄn mening dat hij louter "kwaad" is en dat hij zonder gevaa.rde boomkring kan betreden. Toch blijkt zijn goede kant, zijn geweten, zich van hem te hebben afgescheidenin de vorm van een klein vrouwtje, Alma, die op zijn schaduw staat. Dat zint hem helemaal is hinderlijk voor iemand die zwarte kunsten niet, want een ge\.4/eten bedrijft. Het vrouwtje Alma, gaat een weddenschapmet hem aan. Om

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded