Page 9

o

:iiiitiï{ïj$;;airti ffi

;

Subtitel: Aandelen rn Poëzie' BeeldendeKunst en Vormgeving is een sedert februari 1989onregelmatigverschijnendtljdschrift(je) onderredactievan GeorgeMoorman dat zich richt op poëzie,vooral hedendaagse, op ongepubliceerde literaire brieven en op beeldende kunst. Zij tracht de opvatting in de praktijk te brengen 'dat poëzie meer is dan een regen inkt op papier'. Het is ook elke keer weer een verrassinghoe het volgendenummeÍ er uttziet. De Zingende Zaag telt evenveel gezichten als afleveringen en is diverse malen onderscheidenals een van de Best YerzorgdeBoeken (CPNB) en genomineerdvoor oa. de RotterdamseDesignprijs.Uitgaven kunnen worden gerealiseerdmede dankzij oa. financiële steun van de gemeenteHaarlem. In nr. z4 van septembetrgg1,getiteld 'Drie heel verschillendedingen' zijn een 3-tal gedichten gepubliceerdvan de hand van de ons aller bekendeMarten Toonder(!):De westenwind komt van ver (naarH. Gorter,,uerzen 1) / Sermoen/ De oude stenen (eenlofz.ang).Het nummer schijnt nog verkrijgbaar te zijn; o,5o euro / De Zingende Zaag 24, septembeÍrg97 / Omvang 8o pagina's/ Afm. zrx 15cm. / genaaidgebrocheerd / Oplager. ooo ex. / rsaN9oIn het Haarlems Dagblad van z8-o8-rg9Z,Vrl Nederland 74r83-r4x. o6-o9-1997en het Paroolry-o9-r9g7zijn recencies verschenen. Niet bekendis nog of ook Toonder daarinis vermeld. De Zingende Zaag is bereikbaar:Postbusro77,zoorBBte Haarlem / per telefooni c.23-53295o8 / per fax: oz3-5514396 / per e-mail: info@dez\ngendezaaghaarlem.nlen heeft ook een eigen website: www. dezingendezaaghaadem.nl.P.S. : voor de ware poëzie enz. -liefhebbersonderons: op internet is de helefondslijstzichtbaar,ook de reedsuitverkochtedelen.Wie zich intekent als abonneeontvangt 257"korting per titel en is bovendienverzekerdvan ontvangst: de bundelsworden na verschijnenzonder bijkomendekosten roegestuurd. Van ons Clublid q{àrn,lPortman. cl{ourcn.

Itje over de twee boeken die we voor weinig aan de leden te koop aanboden stond helaas een verkeerd gironummer. De dag na het vérsturen van Toondertijd nr. 49 merkte ïk het al want de Rabofoners en girotelleden kregen het bedrag al niet overgemaakt. Toch krijg je op die manier eens contact met je leden want menigeen belde met de vraag om het goede nummer. Gelukkig was niemand

echt boos en het waren leuke gesprekken.Voor de vol* ledigheid: het enige echte_gironummervan de MTvc is 6z6uzt te Zoeterwoude.cHenkcArens,/geterwoude.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded