Page 6

o

In Toondertt:d +g las ik het verzoek van de heer of mevrouw Beisser (naar ik veronderstel) vooÍ gegevens van de laatste verschenen Tom Poes-verhalen in het weekblad Donald Duck, dat wlI zeggen de verhalen die daarin werden gepubliceerd na het verschijnen van de Bommelkatalogus, in 1988. Ik heb deze hem/haar doen toekomen. Wellicht is het DONBz<. Tom Poesen het komeet-

gegevens te kennen, dus als je wilt kun je ze verder verspreiden, via de webplek of anderszíns. Met vriendelilke groet, Clublid I{ans cnLatla, Den-'I{oot

Zaterdag 8 november jl., ookwij wisten het te laat, was MT eregast op het tweejaarlijks congres van het Genootschap 'Onze Taaf in de bibliotheek in Rotterdam. Toegang 20 euro, maaÍ ja, daarvoor luisterden eveneens meer dan 4o bekende en onbekende schrijvers, dichters, striptekenaars,Íappers, dj's en woorddansersvan 20:oo tot o3:oo uur deze zevende editie van het Lezersfeest op. 'Hoe gaat het met U' wilde Frits Soits weten. 'Gemiddeld' was hieroo het antwoord van de oude Gbd Qen óz-jarige Kees wan KooÍen heeÍÍe dejongere God) 'Ik heb het leven doorgenomen. En nu heb ik een gemiddelde. De fijne dingen duurden te kort en de vervelende te lang.' Het schrijven ging eigenlijk niet meer, maar eigenlijk zou ht1 nog steedsdat ene boek willen schrijven; 'over de waarheid', dat alles wat hij schreef in de schaduw zou stellen'. Terugkeer naar Nederland viel hem zwaat na ztlnjarenlang verblijf in Ierland. 'Hier was ook iedereen dood. Het leek wel een andere olaneet.' Hii woont nu in het Rosa Soier-huis vàor oude kunstenaars. Heer Bommel zou eÍ niet kunnen ï..rn..r denkt hij. Een mooi melancholiek gesprek. Het bijschrift onder de foto vermeldde: Je bent dus voornamelijk bezig niet knorrig te worden.' Vatte Frits Spits het relaas van MT over hoe hij thans zijn dagen vult samen. Ja,' antwoordde de

scheppervan Heer Bommel. 'En dat lukt aardig.'Clublid Maarten Vliegenthart liet ons dit weten, Derk Woolderink stuurde ons de knipsels. Beiden hiervoor onze hartelijke dankl

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded