Page 3

a "

-'t

Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een beurs heb georganiseerd. De wetenschap dat illustere voorgangers al jarenlang verdienstelijk werk hadden geleverd met het organiseren van Bommelbeurzen, maakte mijn onzekerheid over het slagen van deze alleen maar groter. Tên onrechte gelukkig: de beurs in College Het Loo in Voorburg op 15november zoo3 mag zeker geslaagd genoemd worden, gemeten naar het aantal standhouders, het aantal bezoekers, het aantal geslaagde transacties en de aandacht van de pers. De sfeer was ontspannen en plezierig, de zaal was zeer geschikt, en de horecavoorziening was ruimschoots. Bij de voorbereiding was de onzekerheid over de aantallen bezoekers een punt van zorg. FI.et in ruime mate uitsturen van persberichten aan de schrijvende pers, en de locale radio en t.v. heeft echter goede resultaten opgeleverd. Het lijkt me daarom van groot belang dat bij het organiseren van komende beurzen hieraan blijvend aandacht wordt besteed. Misschien moet er naqedacht worden oveÍ een bescheiden budget om advertentieste plaitsen in plaatselijkebladen en in periodieken die door Bommelliefhebbers g.elezenworden. Het aanbod van de standhouders was zeer gevarieérd en het is erg spannend te zien dat sommige curiosa, die je al jaren niet meer ziet, opeens weer te koop wordt aangeboden. Als die trend blijft, is iedere Bommelbeurs weer een verrassing en motiveert dat de liefhebbers om geen beurs over te slaan. Mocht u suggestieshebben om de beurs te vèrbeteren, dan wil ik dat graag van u horen. Hierbij een paar ideeën van mrjzelf: ftEen ruilhoek. Het lijkt mij goed als leden in een hoekje van de zaal rustig kunnen zitten en met medeverzamelaars spulletjes kunnen ruilen. Uiteindelijk is deze beurs een ruilbeurs. Dat deze ruilhoek er nog niet was op 15november, had te maken met de afmetingen van de zaal: 65 meter aan kraamruimte maakte een ruilhoek onmogelijk. *Een prikbord met vra g en aanbod. U kent ze wel: zoals in de plaatselijke supermarkt. Zowel aanbieders als kopers kunnen een kaartje ophangen, waarop het gevraagde en/of aangeboden artikel is vermeld + naam, elz. Aan de beurs in mei zoo4 wordt gewerkt. Geprobeerd wordt als datum zaterdag 15 mei aan te houden. De definitieve gegevens leest u in het volgende Clubblad. Mocht u eerder op de hoogte worden gesteld van de definitieve datum en plaats, dan kunt u mij daar eind ianuari over bellen of mailen. Qirn Oosterheert.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.