Page 23

O

"

-:::

!:" :

::!:

:-

Ëilà'j;;;ïi;

- ::::

har aprir

íBel altijd evenof het wel doorgaat! OrganisatiedeWit: vlooienmarktenin Houten in de Homeboxhallen 25oren r4o3.In's-Hertogenbosch in de Brabanthallenr5oz,2o+zro3 Qnlegamarkt: 5 hallen vo/) en il en r2o4 (re en ze Qaasdag).In Zvrolle in- de rysselhallen6+7q en rc+t (of u+rzo4: &4eganrarkt idem \-c4ertogenbosch). Zie o,ok www. dewitevenementen.nl/ Tel. o25r-3rgo9o/ ses-tekst 646. Na de vele klachten omtrent de hoge parkeergeldenheeft de Wit beslotendezeniet meer te heffenvan de bezoekers;parkerenop al haar markten in dus gratis. Bedank echter niet de Wit hiervoor, de standhoudersmogen nu elke dag 4 euro extra'parkeerbijdrage' betalen. org. van Aerle: vlooienmarkten in Haadem in de Kennemerhal oro2 en zro3.In Utrecht in de Veemarkt r4+r5oz,r3+4Ío3,3+4c.4en r7+r8o4.In Hilversum in de Arena zzoz en rro4, in Leiden in de Groenoordhal 28o3,in Eindhoven op de Kunstijsbaanrro4 en in Didam in de Markthal vo4. Curiosamarktenz5orin Den Haag in de Grote Kerk en oroz in de Veemarkt in Utrecht. Zie ook www. vlooienmarkten.nl/ TeI. o49z-525483. In België als altijd elke eerste zondagvan de maand naar Diest, gratis in en rond het Begijnhof in het centrum van dit prachtigestadje.Tel. oo3z-t31nz6o. FEBRUARI

ZaoT+ZooSoz Eindhoven-Centrum (directnaasthet cs) BeursgebouwCollectors Fair (zie bijsluiter) Zar4+Zor5oz Rijswijk/PlaspoelpolderDarlingMarket Stripzooo:6e StripbeursRandstad. ínfo@stripzooo/ www. stripzooo.nl

d n 6& lle

m

-

Inte.nationalelfr

collectors

r::::_",,_" & *{; I +

MAART

Arnhem Rijnhal VerzamelbeursDe Yerzamelaar Zao6o3 Zazo+Zouo3o3Utrecht Veemarkt YerzamelbeursFrits Spee/ TeI. qr7-6r476o/o6-n9t8888 Zazoo3 Zwolle Broerenkerk8e Striobeurs/ Tel. o58-zr3 zr46/ o j8- 4655t 4j APRIL

Zar7o4 Yr3oo4

GeldermalsenVeilinghallenBoeken-ea.markt Koninginnedag.Veel succesoveral!Stuur ons eens een leuk berichtieover mooie vondsten!

*

v.adê|..r

vènhêtjàa.2@

F s

E n.ar"ti.uorffi ir:i:;ï,:;:-ï::ï"I $

*Ew

*ffk;;mm

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded