Page 22

o

,l${ifii;,*$ï:*:fiXi;;g*g1i Twee opeenvolgende zinnen raakten mij op de achterflap van 'Het losgetrilde Inzicht' (/ac. Dijkstra, Uitg. Boumaar zooj): 'taal wordt vaak belangrijker gevonden dan tekeningen. Er bestaat bij literaire critici meer interessevoor het woord dan voor beelden'.

Mijn eigenopleidingreikt niet verderdan Hss-A (tg6").Veelgelezen, bijgestudeerd,nog steedshongerig naar kennis. Denkende over dit geheel,oveÍkomt mij het gevoel:dit is niet kompleetlDe items zijn namelijkdrieledig:a.)Taal, b.) Beelden c.) Innerlijk gehoorlSorry,ik leesniet, ik Hoon wat er staat.Terugdenkend:hoe is dat ooit bij mij ontstaan?Vermoedelijkvolgende.Mijn beideouderswaÍenvan rgor en zijn getrouwdtoen zij 39 waren,dus in rg4o.9 Januari1942- extÍeem koude winter en oorlogstijd- kregenzij eentweeling.Mijn broertje heeft het na ró dagenopgegeven, ik heb overleefd.Maar wel met een zogenaamde valsestart.Dus op jongeleeftijdveelziek. Dat is vermoedelijk de oorzaaklToen ik nog niet zelf kon lezen,7as moedermij voor: eencombinatiedusvan geluidmet verhaal.Vanuit die combinatieheb ik kunnenlezenvoordatlk naarde LagereSchoolmoest/ging.nu nog doe ik niets liever dan verhalenvoorlezen.Intermezzo:Ik heb lanse tijd in diversekorengezongenen circatien jaar zangles gehadr.anuit de wenste wetenhoe dat instrumentte eebruikenen hoe dat functioneert.Met als gevolgdat ik in die tien jaar redelijkveelben opgetredenin kleiner of groter verbandmet het zingen van liederenin de klassiekerichting: bv. Schubert,Schumann en Mahler. Er is eenwezenlijkverschiltussenvoorlezenen zingen. Laten we dezelfdetekst nemen: a.) Lezen. Ik ben vrij in zoweltempo,toonhoogteen ritme. b.) Zingen.Ik ben vastgelegd,dus niet vrij in tempo,toonhoogteen ritme. c.) Conclusie:het gaat in beidegevallenom hetzelfdeverhaal. ous, of ik het nu Yertelof Zine, het blijft hetzelfdeverhaal, wat ik, of zingend, of vertellend 'over de drempel van het toneel' zal moeten brengen, resp. dragen. Tèrug tot Dijkstra: lezen omvat volgens hem: Taal en Têkeningen/Beelden. Mag ik dus toevoegen: Gehoor/ Geluid. Dwz. : driedimensionaal. Op TV en DVD bijvoorbeeld is dat nu uiterst gewoon. Maar wel op een w\jze, die mij niet aanstaat.Er wordt niets, maar dan ook niets aan de Fantasie overgelaten. Mijn eigen Driedimensionaliteit is ontstaan, ontwikkeld, uit horen; het geluid van voorlezen met daaraan verbonden de fantasie van de vertelster - en

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded