Page 21

a eeuwigheid zrjn ry4 verhalen niet genoeg. Je gaat, als je incarneert, weer verder waar je geëindigd bent. Ik zal terug komen op de plek die ik verdiend heb. Misschien heb ik wel niets verdiend, maar ik heb mijn best gedaan. Wie is God? Letterlijk alles. Het leven in zljn algemeenheid is hetzelfde als God. God is dus niet persoonlijk, hij is een allesomvattende Geest. Iedereen heeft een stukje van hem in zich. Mensen hebben een sterk gevoel van wat goed is en wat fout. Soms kan je geest ziek ztjn.Ik denk dat je mag stellen dat gedeeltes van God soms ziek zijn. God zit ook in een proces, misschien zelfs een evolutieproces. Wat gebeurt àr na de dood? Als je gelooft in reïncarnatie vraag je je af: hoe zit dat dan met de kinderen die ik verloren heb? \'&oeger dacht ik dat ik mijn zoon in ztln zondagse pak aan de kade zag staan. Nu denk ik dat het leven na de dood iets te maken heeft met een nieuwe dimensie. Ik bedoel dit. Als je een winterkoninkje hoort zingen, gaat zrln gezang zo hoog, dat je tenslotte niets meer hoort. Maar hij zingt nog wel door, alleen wij kunnen het niet meer horen. Zo\ets is de vierde dimensie, en dat laat ook iets zien over het leven na de dood. Miin eerstevrouw Phinv is erg ziek geweest, zehad een ontsteking aan de hartader. Dat is meestal dodelijk en we zaten dan ook te wachten op haar sterven. Maar ze kwam weer bij. En ze vertelde dat ze op was gestegen en in de verte een licht zag. Daar werd ze naartoe gezogen. Ze had het gevoel dat als ze bij het iicht zou zyn, ze alles zou weten. Net voordat zehet licht bereikte, werd ze teflig getrokken. Dit is de meest uitgebreide omschrijving die ik ken van het leven na de dood. Bent u bang ooor de dood? Integendeel, ik verlang ernaaÍ.Ik heb alles verloren, ook mijn idealen. Er is niemand meer, iedereen is dood. Ik kan niet meer schrijven of tekenen. Niet meer creëren. Ik kan alleen nog maar een beetje praten. Ik wil opschieten, ik wil verder. Dit is weggegooide tijd. Wat kunnen we nog.oan u veruachten? Ik hoop dat er een wonder gebeurt en dat mijn reumatiek weg gaat, want als het aan mij ligt zou \k een mooi boek willen schrijven over onderwerpenwaat we het nu over hebben gehad. cl4 arieke rtan'U) i I ligen, Utre ch t.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.