Page 2

O

ii is]il:i;ax;:li:till:*ii

Zo, de allerlaatste keer dat ik iets schrijf als voorzitter en bestuurslid van de MTVC. Na drie jaar is het mooi geweest. In handen van Henk Arens, onze huidige secretaris, archivaris en voorraadbeheerder en tevens mijn opvolger, dus nieuwe voorzitter - volgensde statuten dient daaro,uernog gestemdte worden op de volgende.ado in mei, maar ue hebben *{enk in de korte tijd dat hij nu al dit zuerfrdoet al leren kenrcenals een zeer toegeuijd man, dus utie zal daar iets op tugenhebben?- en Herman den Dulk, onze penningmeester, is de Club in prima (bestuur)handen. En niet te vergeten Ed Bakker en Pim Oosterheert, die beiden ookveel werk verrichten. Verwelkomen wil ik bij deze ook Arnold Alderlieste, die enkele werkzaamheden van Henk gaat overnemen, zodat deze mijn werkzaamheden kan gaan verrichten. U ziet, er gebeurt vanalles. Maar, en zie daarover meeÍ in een hartverwarmende oproep van Pim Oosterheert elders in dit nummer, de Club heeft meer mensen nodig. Probeer het eens!fuek Donders,'Ueghel.

:lï:lïis:i i:li*fiilÏili if *;*iiii:ii:{1,:,,i DAGBLADEN

fto7-rr-zoo3 / RotterdamsDagblad / Têkft: ? / Foto MT (z/w): ? / I1l. -/'Marten Toonder specialegaft op LezersfeeSt' ftro-rr-zoo3 / Rotterdams Dagblad / Tekst: Frans Alten / Foto(z/zu):Cor Vos / IÍ. - / 'Schrijven is omgekeerdetopsport' MAAND-

C A. BL ADEN

/'Bits and Balloons'/ ro-ro-2oo3 / coNnpuregt-EJrg.36-35JAAR,Jubileumnr. (k/eur) DingX4 ry7 (z'/ztt)Transmieter Têkst: Rik Sanders/ IIl. oa.MT: 196o * Oktober zoq / r:vL. Eo-Vrouwen magazinenr. ro / Tekst: Petervan Beek en Carina Bergman-Olieman / troto (zht): Ruben Timman / I1I. - / 'De Bijbel volgensBommeltekenaarMarten Toonder' $November zoo3 / tIlNl TRILLINGENm. 3 / Magazijnvoor donateursen van de StichtingMuseum'De Bommelzolder'lUitsluitendtekst medewerkers * 9-rr-zoo3 / nloour-eIR Jrg. 19 nr. 3 / Maandblad voor studentenvan de Open UniversiteitNederland/ Tekst:ChesterBogaardt/ Foto (frleur):?/Il1. : - / 'l{et losgetrilde inzïcht'.

/ Jrg. ? nr. r / ?Blad voor ftJanuari zoo4 / eLUSMAGAZTNE 5o-plussers/ Tekst: 3 pag./ Foto's (ztttka): 'Verhalen'.De inhoud bevat bekendethema's,zoalszijnjeugd, een terugblik op ztln werkzame leven, de dood van zljn geliefden en zrln visie op lichaam en geest.Nieuw is zijn veranderdevisie op de reïncarnatie, in vergelijking met een jaar of tren. (c%[et dank aan onze f,lubledenQim Oosterheert,cl)erk '(.Doolderink, J,4aarten'Uliegenthart,Bert Jans enJan 'lTermens[niet-f,lub/id)

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded