Page 19

a kwetsbaar. Wanneer u.tasu gelukkig? Er waren meerdere gelukkige periodes. Ierland was een gelukkige tijd. Ik heb daar 3/ jaar gewoond en alles was homogeen. Het was een evenwicht in alle facetten: familie, zakelljk, de omgeving, de atmosfeer en het leven. Het echte grote geluk bestaat niet. Het ware geluk is little happiness. Ik heb veel geluk gehad in mijn leven. Maar ik ben mijn eerste en tweede vrouw verloren en mijn kinderen. Vedies verpest geluk. Je hebt een soort heimwee maar kunt niet meer naar huis. Gelukkis weet je dat allemaal niet van tevoren. Het overkomt ie als een mokerslas. Wat is Ă e zin van het leven? Je bent geboren om je te ontwikkelen. Je moet je vormen tot een persoonlijkheid die zich goed verhoudt tot andere individuen. Je moet van anderen lercn, zodat de kwaliteit van het leven groeit. Ik ben slechts y jaar. Mijn toekomst is nog maar kort. Volgens de historische tijdkaart van de aarde,leven de mensen pas de laatste twee minuten. De Sauriers waren tweehonderd miljoen jaar op de aarde. Dat maakt het allemaal ers relatief. Welke zinvolle dingen heeft u gedaan? Voor mij was het zinvol om een verhaal te vertellen met een bepaalde betekenis. Ik heb rT4verhalen geschreven,waarmee ik nog lang niet alles heb gezegd. Een aantal verhalen is mislukt, een aantal is geslaagd. De Plamoen vind ik een geslaagd verhaal, maar dat is een kwestie van smaak. De betekenis van de Plamoen is de ansst die een mens heeft als hij een ander aankijkt en zichzelf herkent. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd de verhalen een betekenis te geven, omdat dat ook betekenis gee{t aan mijn eigen leven. Alles wat een mens doet in dit leven moet een betekenis hebben. Anders verspil je je idee. Leven is een toestand. Je bent op de aarde gezet om te leven. Mijn goede vader zei altijd: de meeste mensen laten niets anders na dan een paar vul Hoe sta je in de wereld?Dat is belangrijk.

Benje eenflinke vent ofbenje eenlafaard,benje eensufferd,benje handig, ben je intelligent, ben je menslievend.En heb je veel liefde, want dat is een groot goed. Is uw,uisie op het leven seranderdten opzichtevan 5ojaar geleden? Ja. Vroeger vond ik dat het leven erg leuk was en aardig. Dat is veranderddoor de oorlog. In de oorlog heb ik gemerkt dat een


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.