Page 18

o .. .: (Interdezu met Marten Toonder in 7iouv.;,t,an 6 -9-zooj

doar Marieke ttan Willigen.

Met toestemming aan de schrijtter mogen vLij hier de onoerkorte 'ttersieplaatsen-)

je Wat het leven zegt of verzzoijgt o,uerhet nutvan het bestaan,'í.Deet pas als je ouder bent. Oude denkers beantwoorden vragen o,uer le,uen, dood en God.

Ruim negentig jaar geleden kwam Marten Toonder in Rotterdam ter wereld. Hij is de scheppervan Ollie B. Bommel, Tom Poesen de stadRommeldam.Hii richtte de Toonderstudio's op. Tal van woorden Ënuitdrukkingen die hij in zijn boekenbedacht,hebbeneen plaatsverworven in de Dikke Van Dale. Zljn autobiografie, omvangrijk als een bijbel, rondde hij een paar jaar geledenaf. Ik heb mijn best gedaan.Maar voor een eeuwigheid zljn q4 Bommelverhalen nlet genoeg. In het Rosa Snierhuis wonen oude kunstenaars. Toonder woont er na verlies van zijn tweede vrouw. Het beiaardentehuisheeft niets van Ierland, wa r hij eerst woonde. Maar een doorsnee Nederlands ouderencomplex is het Rosa Spierhuis niet. De inrichting van de recreattezaalis modern. Opvallend z1n de vele kunstwerken die de bewoners hebben gemaakt en die de wand sieren. Er ziin in deze ruimte geregeld exposties. Van Marten Toonder hangen er geen schilderijen, want sinds zijn handen reumatische trekken beginnen te vertonen, kan hij niet meer tekenen of schrijven. Hij is een kleine man met een opvallend vaste gang voor een gr-jarige. Ztln stem is donker en zwaar, een stem die goed zou klinken in slot Bommelstei". Htj spreekt bedachtzaam, alsof hij zorg.,'uldig de juiste woorden kiest. Wat is geluk? Als je zo goed mogelijk een balans hebt gevonden tussen het goede en het kwade. Elke geest heeft aanleg voor het zoeken naar evenwicht. Maar het evenwicht kan zo eÍg verstooÍd worden, dat je het geluk niet meer terug kunt vinden. Dan wordt er teveel kwaad ten opzichte van één iemand uitseoefend. Die voelt zichzelf tekort g.duá.r. Als er teveel goed op ï.-u.rd wordt uitgeoefend, is het evenwicht ook verstoord, want dan ben je niet voorbereid op datgene wat niet goed is. Dan denk je dat alles goed is, en ben je heel


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.