Page 17

o voorstellen dat dat zou gebeuren. Mocht dit schrijven uw ziel beroerd hebben en het bestein u hebben opgeroepen,maar wilt u toch eeÍst nog het een en ander doorpraten,neem dan contact (nz, op met Henk Arens (o7t 589tto3) of met Pim Ooste1l1ss11 58o48tz) ?im Oosterheert

;lii:,..;l,::i;i:i::;l:iiiï;l:l;i$i Mijn goede vader 1asde oorlogspropagandaop de voorpagina niet eens en knipte vanaf de eerstestrook iedere dag grinnikend Tom Poesuit de krant. Het waren barre tijden; niettemin heb ik alle verzamelfasenoverleefden ben nu bezig met de onthechting. Daar is overigensniets dramatischaan want het verruimt de blik en de bankretening. De deur uit met de rotzooi en terug naar afAlleen Matla's bruine banden zljn nog over, en zo'n anderhalve meteÍ Telegraven die, ondanks de toenmalige schaarsteaan toiletpapier, onuitgeknipt de oorlog zijn doorgekomen. Wat mij fascineert zljn de vootbeeldendie ook de 'grotejongens' nodig hadden. Een bewijs hiervoor is een oude opmerking van Hans Kresse,die een fenomenaal visueel voorstellingsvermogen bezat: 'al ben je nog zo goed, beest er uttzied. Vergeet ook niet Hergé 's enorme documentatie en Toonder's 'dievenboek' (zou dat nog bestaan?). Aangezien de maestro het niet meer wist, leg ik het probleem vooÍ aan u, de deskundigen van de MTVC. Het betreft hier de tekening van een gebouw, dat zowel voorkomt bij Alex Raymond (Flash Gordon, r2-r2-r932) als bij wr (plaatje 34n in De laatste Markies oan Carabas, ry42). Het is voor beide stripmakers een atypische

tekening. Heeft Toonder naa.Í Raymond gekeken of hadden beiden hetzelfde voorbeeld. Heeft het bestaan, bestaat het nog of was het bijvoorbeeld een fiimdecor? Kortom, wie determineert het desbetreffendegebouw. Als stimulanszet ik een prils van íàn'dé'èèrste goede rnzender, dead or alive.

Qert faken / gwfaken@uanadoo.nl

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded