Page 14

o

txilï ffi* $sïffiis,

Verschillendegeneratieszln tn Nederland opgevoedmet de verhalen van Marten Toonder, en dan vooral die van Heer Olivier B. Bommel en zrln vriend Tom Poes. Gezegd kan worden dat deze twee personagesbijna klassiekevoorbeeldenziln in de Nederlandse stripwereld.In vijftig jaar zln er honderdenverhalenvan verschenen en nog meercuriosa.Je kon het niet zo gekbedenkenof er stond een afbeelding van Bommel of Tom Poes op. Maar wat kan je verder overdeze strip zeggen?Buitengewoonpopulair was h1j, maar is dit kunst?Het stuk tekst met ter uitleg plaatjeserbij. Valt dit te vergelijken met bijvoorbeeldde schilderijenvan Rembrandt? Het is het handigst om allereersteen omschrijving van kunst te geven,en hierbij stotenwe dan al meteenop de eerstemoeilijkheden. Want wat is kunst? In ieder geval iets wat zich moeilijk laat omschrijven.Beeldhouwkunst,schilderkunst.De woorden spreken voor zich, het is kunst. Maar bestaat het woord stripkunit? Bij sebrek aan een dikke van Dale zoeken we het woord oo in een Woltets handwoordenboek(r). Daarin wordt uitgelegd dït kunst

ten eerste een verkregen vaardigheid in het een of ander is. Een nietszeggende omschrijving. Elke vaardigheid zou dus kunst moeten zijn. Is een handige vuilnisman een kunstenaar? De tweede omschrijving van het woord is: het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken. Dit zegt al iets meer, maar blijft nog steeds onduidelijk. Wat dus mooi is, of mooi wordt gevonden, is kunst. Maar lang niet iedereen vindt (enkelekl?dders de neoenoaagse oe hedendaagse Kunst kunst \enkele klodders o? 0? een een d?ek) doek) mool moot om om naaf naar te kijken. Dat is waarom kunst zo moeilijk is te omschrijven: het heeft met gevoelens en voorkeuren te maken. Door deze subjectiviteit van de kunst, valt het niet te omschrijven. Het is voor iedereen anders. Wat de een mooi vindt, vindt de ander goed genoeg voor de prullenbak. We zljn dus eigenlijk geen stap verder gekomen. Misschien moeten we daarom niet kijken na.aÍ wat kunst is, maar waarom de stripvorm in zljn algemeenheid niet tot de kunst wordt gerekend. Het begrip strip is niet veel ouder dan honderd jaar. .tan het einde van de negentiende eeuw verscheen er in een Amerikaanse krant een beeldverhaal over eenjongen in een gele pyjama: de eerste strip. Het bleek een goed concept te zln, want het was zowel populair onder kinderen als volwassenen. Maar lang niet iedereen was er blij mee. Ook de Nederlandse regering ten tijde van Drees niet (z). Zrj deden de strip in de ban, want de strip zou slecht voor de hersens zijn. Helemaal onterecht is dit niet, want bij het lezen van een strip

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded