Page 12

a Marten Toonder door Hans van Dam, overgenomenuit Relevant, kwartaalbladvan de NVVE, jaargang29, nummer r, zoo3, p. 5-2. Omdat ik het artikel in Relevant niet ken, weet ik ook niet of het exacthetzelfdeis. Er staanin het boek echtergeen specifieke illustratiesof foto'sbii. Het is alleentekst. '

onder ons was half november een Voor de HEMA-verzamelaars nieuwe ronde met opnieuw diverse artikelen. Omwille van de actualiteithebbenwe onze e-mailbezittersgelijk maar een berichtje gestuurd, de rest moet het doen met dit bericht. Motief dit keer: Heer Bommel tn zwart met een wijnglas tegen een lichtgroene/gouden? achtergrond. Gesignaleerddus, want medewerking van de gnua krijgen we niet. Hun motto, evenalsPfr,zeren uw eigen Toonder-Studio's;'zoek het zelf maar uiÍ': .Blik amandelspeculaas z5og.(vierkant)€,4,3oro. 90. 4roo-83. 8zz.85 'Baddoek zandkleurig extÍa zwaaÍ 6o x rro cm. €7,7o oS.2r. 3o 34r9-7r.88r. 'Paraplu/ €,u,9o(in A/g. €tj,5o ?!) Á.8o. 47oo-Zr.8oz. t5 'rct-wekker €9,9o13.70. 3ooo-7r.8Sq.gz z7 '44 Videodoos€4,5o39.82.zz+g-Tr.829. .Mok€,2,7oo9. 66.oo49-7r.762.7g 'Theeglas(groot)€z,zo 8o.8o. 6o6/7o. 8Q. 7o 'Schort Qutart) €7,5o(in BIg. 8,4o ?!) o5.47.74r9-ZÍ.88r.zz 'Douchegelz5om1.€,n.7o. ooo7-7r.8$. z5 'Badjas€zo,oo (actieprijs) 4.65. 53u-l Niet gesignaleerdin Veghelof Uden... Ook de beide boeken 'Het bestevan Bommel'. Normale priis: rz,5o.Ook lagen er (in Oegheltenminste)de grote chocoladerigu"t (houdbaarheidsdatum Jr. 12. zoo3, zie een eerder nr.) en nog wat anderevoorwerpenvan eerdereactiesen een videocassettevan Als je begrijptwat ik bedoel'voot 4,g5.Codenr.7r. 87g.2o-Zo.33.46ro, met op de rug het opschrift Tèkenfilm r2... Onderdeel van een reeks?Een nieuwe 'druk' dus?Een reclameboekjemet vermeldingen enlof afbeeldingenvan deze actie is nog niet waargenomen. Met dank aan Clublid Aartjan ter Haar uit Utrecht die ons dit alles liet weten en uiteraard aan onszelf. We zrjn immers gelijk na het bericht van Aartjan een paar HEM.dsingedoken om te kijken en te noteren.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.