Page 10

a

Als kersverse secretaris ga je toch eens proberen wat anderen niet lukte en dat was dit keer de HBlrR. Jarenlang brengen ze rond Sint en Vaderdag weer wat Bommelartikelen uit en het moet toch mogelijk ziln daar een vooraankondiging almede een overzicht van te krijgen. Van een HEMA bedrijfsleider krijg ik de naam van een pn dame die dit allemaal feilloos zou rcgelen. Helaas regelde zt1 ntets, sterker nog je krijgt geen antwoord. Dan m at naar de klantenservice, je veÍtegenwoordigt tenslotte een fanatieke klantengroep van 8oo leden. De juffrouw ter plekke deed heel erghaar best en en belde en belde maar helaas wederom resultaat: nada, niks, noppes, rien de knots. Maar ze s.af me wederom een naam en waarachtie drie weken na de brief *.td ik gebeld. Ja, zebegreep het helemaaf maar het was zo ingewikkeld want al die artikelen in zo veel productgroepen met andere inkopers etc etc etc. Maar, wierp ik tegen, er moet toch iemand zijn die centraal regelt dat op al die artikelen datjaar dezelfde afbeeldingen komen en die de rechten opkoopt bij Toonder en die opdracht geeft aan vormgevers. Nee meneer, zo simpel gaat dat bij ons niet dat ligt allemaal verspreid. Dan maar weer zelf goed opletten en zow^aÍ: de eerstezwaïte koekjestrommel van dtt jaar is al weer gekocht, want ze komen er wel w€eÍ aan, ondanks (af dankzi) al die verspreide pro ductgroe p en.'1{e n h.cAren s, /g et er zuoud e.

: - ::

-

::- :::"

- :- :- :- :

!

1 q I

In 1998bestond de Rabobankroo jaar. Ter gelegenheiddaarvan is destijdsdoor Immerc bv uit Wormer in opdracht een prachtig en zwaarltjvrg boekwerk, voorzien van een hoogglanzendestofomslag van m at liefst z4o pagina'stot standgekomen:'Lage Landen, Hoge Sprongen.Nederlandin beweging t8g8/r998'onder redactievan Jos van der Lans en Herman Vuiisie.Voor eenMTVChet vermeldenechter niet waard,warehet niet áát er uiteraardstripsin wordenvermeld en afgebeelden, hoe kan het anders,ookvan Toondercs. Op pag.8+ zienwe een afb. van de voorkantvan deeltier van KlaasieVolvet,op p^g. 96 zien we de strookdat rP heer BoÁm.l ontmoei met onderl tekst enz.,eenafb. van de postzegelvan PTT-posten de voorkantvan een Eric de Noorman boekjevan Hans G. Kresse.Pag.4r laat heer Bommel zien die een bankbiljet in brand steekt,op pag. r49 is de omslagvan het mapjeVerkeerdVerkeerafgebeelden tenslottezienwe op pag. zor commissarisBullebas...Voor wie het helemaalcompleet wil hebben:het boek zat rn eenfull-color bedruktekartonnenomhulsel en voorzienvan een insteekkaaÍtvanRabobankNederland.rseN 9o 66n $S S/ NUGI64r.Qek Donders,Deghel.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded