Page 8

ZIELKNIJPER Heeft MT de naam Zielknijper zelf bedacht? Deze vraag stond op 13 september jongstleden, striptaaldag, op de scheurkalender van het Genootschap Onze taal. Als antwoord geeft ‘Het Genootschap’ op de achterzijde volgende antwoord: ‘Zielknijper is welbeschouwd twee keer bedacht. De eerste keer in 1865 door Multatuli, die Zielknijper gebruikte als naam voor een personage in wat ‘De geschiedenis van Woutertje Pieterse’ is gaan heten. Het gaat hier om een dominee, iemand die zieltjes wint. Een verbinding die we al uit de achttiende eeuw kennen. Toonder introduceerde Zielknijper op 27 februari 1952 in ‘Tom Poes en de Partenspeler.’ Ook hij gebruikte het woord als een eigennaam. Bij hem is het personage Zielknijper aanvankelijk voorzitter van de voogdijraad van de stad Rommeldam. In latere verhalen ‑ het personage komt in totaal in 27 vertellingen voor ‑ is Zielknijper psycholoog en draagt hij de titel drs., later zelfs dr. Zoals bekend is het de overdrachtelijke betekenis van psycholoog of psychiater die tot het algemeen spraakgebruik is doorgedrongen. We komen het woord tegen in de vorm van zielknijper en zielenknijper. Van Dale vermeldt beide varianten sinds 1992 in de schertsende betekenis psychiater. Ook de afleiding ziel(en)knijperij komt voor, maar dat woord is nog niet in de woordenboeken opgenomen.’ Clublid Henk Arens, Zoeterwoude.. VONDSTEN & MISSERS Graag zouden we deze nieuwe rubriek willen openen met ingang van dit nummer. Beste Clubleden: stuur ons svp. een bericht als u een ‘gouden’ vondst danwel misser hebt meegemaakt, als er iets net voor uw neus is opgedoken danwel verdwenen. Laat uw overige Clubgenoten meegenieten danwel mee‑treuren. Gedeelde vreugde is (meer dan) dubbele vreugde, gedeelde smart is halve (?) smart.

Bij deze ons eerste verhaal. Begin augustus jongstleden werden op internet aangeboden in één advertentie maar liefst 3 complete doosjes Trelock fietsbellen uit 1961 (Zie SV 167 in het boek ‘De curieuze wereld van heer Bommel en Tom Poes’ pag. 107 + 125.) Helaas waren we te laat, diezelfde dag nog waren ze reeds verkocht. Een onzer Clubleden, Ger Mommen uit Venray, enthousiast speurder naar al deze zaken ‑ we zullen in deze rubriek nog wel meer van Ger te horen krijgen (?) ‑ , heeft meegeboden, maar was helaas niet de gelukkige.* Op ons verzoek heeft Ger nog geïnformeerd naar het verhaal achter het plotselinge opduiken van een dergelijk (onvindbaar.) item. De aanbieder had ze uit een boedelopruiming van een oom, die er al 30 jaar stond (!). Oom had indertijd een fietsenzaak. Aanbieder had voorheen nog wel meer doosjes, maar daaruit zijn diverse losse bellen naar kinderen in de buurt gegaan en folders (???) en losse doosjes (toch ook nog heel aardig.) zijn weggegooid. Kun je die mensen uiteraard niet kwalijk nemen (opm. van Ger). Frappant detail.: Aanbieder heeft er ook mee op een koninginnemarkt gestaan: daar was het hoogste bod slechts 8

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded