Page 24

RUIlADVeRteNtIes Let op: ruiladvertenties voor leden verschijnen slechts één keer, tenzij u onswederom om herhaling vraagt. Ruiladvertenties voor niet-leden verschijneneveneens slechts één keer, tenzij wederom daarvoor wordt betaald uiteraard.

 Aanbod Geknipt uit Rotterdams Nieuwsblad / Rotterdams Dagblad: Mengel-dier 2962 t/m 3009 / Waarzegger 2266 t/m 2319 / Gebrs. Weeromstuit 1672 t/m 1729 / Partenspeler 1493 t/m 1564, vlg. helaas niet gepubl.: 1540, 1508, 12521, 1524, 1551, 1552 + 1557 / Schoonschijners 1622 t/m 1670, niet gepubl. 1624 / Spiegelaar 2093 t/m 2143 / Geheimzinnige Gaper 1435 t/m 1492, niet gepubl. 1438, 1440, 1445, 1458, 1483, 1477, 1478, 1490, 1462, 1486, 1460 + 1461 / Volvetters 1001 t/m 1088, niet gepubl. 1008, 1017, 1049, 1085-1087 Redelijke prijs. willemjohan. pors@12move.nl

 Aanbod Vele, vele krantenstrips. * Vraag Tom Poes krantenstrips Telegraaf BV 12, 14, 15 en 23 / NRC BV 24 t/m 29 + 31. Vraag Ik zoek ook andere krantenstrips van de hand van tekenaars vd Toonderstudio‚s zoals Eric de Noorman, Aram ea. Eventueel complete kranten. Wiebe Haagsma / Tel. 0594‑515269

 Aanbod Bommelbode nrs. 1 t/m 6 + 9 t/m 12 / Boekuitgave Bram Ibrahim (1939). Metro-herdruk uitg. Panda 27,50 euro / Rommeldam 2 6,50 euro.  Vraag Boeken, folders, tijdschriften enz. met werk van Toonder van vóór 1946. Loek Donders, Veghel. Adresgegevens zie pag. 1

 Aanbod/Vraag Ik zoek en heb regelmatig de mooiste spullen! De Papieren Cirkel / www.depapierencirkel.com

 Vraag Wie helpt mij aan het originele Pfizer boekje ‘HB en de Wachtlijsten’? P. Philips / Tel. 0592‑261865 / pietphilips@zonnet.nl

tom Poes IN DoNAlD DUcK Wie kan mij informeren over de Donald Ducks na okt 1988 (nr.40) waarin Tom Poes verhalen verschenen zijn? De Bommelcatalogus 1989 gaat maar tot die datum. r.d.beisser@planet. nl

24

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded