Page 21

AFscHeID VAN eeN WeRKeR VAN Het eeRste UUR. Op de ledenvergadering van 17 mei 2003 nam Cor Erkamp afscheid als bestuurslid van de mtvc. Het is begrijpelijk dat Cor, na 9 jaar in het bestuur te hebben gezeten, zijn taak overdraagt aan iemand anders, maar het moet mij van het hart dat ik er moeite mee heb dat deze, voor de mtvc zo gezichtsbepalende figuur, afzwaait. Samen met Wim Versteeg was hij jarenlang de motor van de vereniging en de vraagbaak voor ieder die iets over de producten van Marten Toonder wilde weten. Cor trad toe tot het bestuur op 18 juni 1994. De vereniging bevond zich in het beginstadium van haar bestaan en van de toenmalige bestuursleden (Tony Agterberg, Rob Wolfs, Wim Lommers en Willem in ’t Hout) is Cor de enige die tot 2003 de vereniging gediend heeft. De liefde voor het werk van Toonder ontwaakte bij Cor toen hij via de Bezige Bij waar zijn vrouw werkte de eerste BB pocket ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’ (1967) bemachtigde. Het sprak hem zo aan dat hij het verzamelen niet beperkte tot de pockets, maar al spoedig op jacht ging naar allerlei Bommellaria. Hoogtepunten in zijn functie als secretaris van de mtvc waren natuurlijk de ontmoetingen met Marten Toonder persoonlijk in de periode dat die nog in staat was zich persoonlijk met het wel en wee van de vereniging bezig te houden. Cor’s kennis van de bommelcuriosa is enorm en veel verzamelaars heeft hij op een spoor kunnen zetten om hun verzameling uit te breiden. Zijn informatie gaf hij graag en zonder enig eigenbelang. Cor heeft een goed en scherp oog voor mooie dingen. De beeldjes van Onkhout, zoals die stonden in het miniatuurstadje Rommeldam, behoren tot zijn favorieten. Het is jammer dat Cor stopt met zijn werk voor de mtvc, maar ieder zal er begrip voor hebben dat na het overlijden van Wim Versteeg er voor Cor veel veranderde in zijn Club. Ik hoop maar dat Cor zich verbonden blijft voelen met de mtvc en vooral met het werk van MT. Ik prijs mij gelukkig dat Cor heeft ingestemd als adviseur te willen optreden voor de Stichting Museum De Bommelzolder, en ik hoop dat hij zijn kennis van zaken in dienst wil blijven stellen van de leden van de mtvc. Eigenlijk ben ik er vrij zeker van dat hij dat wel wil. Ook als niet-bestuurslid zal Cor vast en zeker een steunpilaar van de mtvc willen blijven, denk ik, wens ik, hoop ik!!! Cor, namens alle leden van de mtvc wens ik jou en je vrouw (die immers ook uren werk in de vereniging heeft gestoken) het allerbeste en ik hoop je nog jaren in het netwerk te mogen tegen komen, genietend van de kennis en ervaring en, niet te vergeten, van je Amsterdamse humor. Pim Oosterheert, Zoeterwoude.

21

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded