Page 2

VooRWooRD De zomer is - helaas misschien - voorbij, maar de verzamelmaanden komen er weer aan. Je moet er toch niet aan denken het hele jaar elke dag een Spaans klimaat te hebben. Heel mooi, dat wel voor een tijdje, maar op een gegeven moment ga je toch weer wel verlangen naar zo’n echt heerIn memoriam: 6 Oktober 2001, nu alweer 2 jaar geleden, overleed Wim Versteeg, lijk-trieste Hollandse dag, wanneer je gezellig aan een verMister-mtvc. Onze jaarlijkse Award draagt zijn naam. warmend (haard)vuur zittend in alle beslotenheid eenzaam - maar niet alleen dus - kunt genieten van de vaak vreemde schaduwen die je prachtige Toonder boeken- en curiosaverzameling werpen op een dicht bij je staand tafeltje, waarop een heerlijk geurend kopje koffie met smakelijk koffiekoekje? Zo alleen - maar niet eenzaam dus - genietend van je vaak moeizaam verworven collectie. heerlijk! En wat is dan mooier dan dat te doen zondag 16 november, na de dag er voor een bezoek gebracht hebbende aan onze eigen clUbDAG 27. Niet vergeten, zie ons vorige nummer voor alle details. Hier liggen ongetwijfeld de mooiste spullen op je te wachten, worden soms de vreemdste vondsten gedaan, maar is het ook gezellig toeven onder mede-verzamelaars. Na zo’n dag ben je weer helemaal bij met al je Toonderzaken. Bijkomen de dag erna mag dan zelfs in ons eigen Nederland. Zaterdag 15 november a.s. dus van 10.00 tot 15.00 uur. College Het Loo, Rijnlandlaan 1, 2273 CT Voorburg. Info Pim Oosterheert, Zoeterwoude (zie pag. 1). Tot dan. Rest me vanaf hier nog een bedankje te richten aan Cor Erkamp, bestuurslid vanaf 1994 (?) tot en met onze ALV in mei jongstleden, zie daarvoor echter wat verderop de woorden van Pim Oosterheert van de Bommelzolder waarbij wij ons geheel willen aansluiten. Ook Valentijn van Koningsbruggen, welke vanaf begin 2000 tot nu in het bestuur heeft gezeten, willen we bedanken voor zijn inzet. Valentijn, je was een zeer gezellig bestuurslid. Hopelijk blijf je nog lang lid van de mtvc. Dat geldt uiteraard ook voor Cor natuurlijk. Loek Donders, voorzitter. teRUGblIK oP oNs VoRIGe NUmmeR Pag. : Het Beste van Bommel dl. 2. In het naschrift deden we ons beklag over het gebruik door de Bezige Bij van de in 2000 speciaal ten behoeve van ons logo hernieuwde illustratie op de voorkant van dit boek. We hebben dat uiteraard de BB laten weten. Ook mevrouw Back van Toonder Studio’s stuurden wij een berichtje, vergezeld van een een kopie van dat schrijven. Welnu, de Bezige Bij heeft teruggebeld met uw voorzitter. Zij hadden niet beseft dat dat ons logo was, maar wilden eventueel met plezier tegemoet komen aan de door ons gedane suggestie bij een eventuele herdruk binnen in die herdruk onze Club te vermelden. Helaas was er reeds een eerste herdruk uit ten tijde van dat telefoontje (juli jongstleden). Mevrouw Back van Toonder Studio’s mailde ons terug: ‘Inderdaad heeft u gelijk als u aangeeft dat bij de toestemming tot gebruik van de illustratie als logo voor de mtvc geen exclusiviteit werd verstrekt. Dat betekent dat het de 2

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded