Page 19

De verhalen van Tom Poes worden door Toonder zelf geschreven. Uit zijn brein zijn de story’s van het Vibreer putje, van Horror de Ademloze, van Solfertje, van de Grootgroeiers, van de Volvetters, en vele andere voortgekomen. Heerlijke invallen, dwaze ideeën zijn er in verwerkt. We hebben er van genoten ‑‑ van de avonturen van Tom Poes, die zo langzamer hand meer de wederwaardigheden van Ollie ‘Ik‑heb‑het‑altijd‑wel‑gezegd’ B. Bommel zijn geworden. Tussen twee haakjes. In het buitenland heten onze beide helden natuurlijk anders dan hier. In Engeland leest men over Tom Puss en Ollie B. Bumble, in Denemarken over Tom Puss en Ole Bumble, in Zweden over Tom Puss and Dr. Bumble, in Noorwegen over Tom Pus en Teddy Bj orn, in Finland over Tommi Lentaa en Heiki Seta, in België en Frankrijk over Tom Pouce en M. Ollie Bommel, en in Duitsland over Tom Puss en Herr Bummel. Zoals te begrijpen valt, worden niet alle strips die zijn studio’s produceren, bedacht, getekend en geschreven door Toonder. Olle Kapoen’ is bijvoorbeeld van zijn vrouw, de schrijfster van verschillende kindersprookjes, Phiney Dick. ‘Eric’, ‘Xander’, ‘Marco Polo’ en ‘Tekko Taks’ zijn van de medewerkers Hans Kresse, Henk Kabos en G. van Straaten. Een der jongste aanwinsten is ‘Panda’, het aardige beertje, dat zijn debuut maakte in de Engelse ‘Evening News’ met zijn oplage van ongeveer twee miljoen exemplaren. Panda begint een geduchte concurrent van Tom Poes te worden en ‘loopt’ verder al in negen Nederlandse, zes Franse, twee Belgische, drie Duitse en verschillende Zweedse bladen. Het spreekt vanzelf, dat Toonder nooit zijn idee, om nog eens een grote, gekleurde, sprekende tekenfilm te maken, heeft laten varen. Maar zo’n grapje vereist kapitalen ‑‑ meer dan Toonder die heus niet slecht geboerd heeft, er voor uit kan trekken. Vaak heeft hij er dan ook aan gewanhoopt, of hij de benodigde financiën ‑‑ een tot twee miljoen ‑‑ nog eens bij elkaar zou krijgen. Maar de film komt er! Hoofdpersonen zijn natuurlijk Tom Poes en zijn dikke ‘grofstoffelijke’ vriend Bommel. De titel zal zijn ‘Sprookjeskermis’, en de story op zichzelf is al klaar, terwijl men met de voorbereidingen flink opschiet. En wij hebben er de beste verwachtingen van. Toonder kan iets dat hebben zijn strips en boeken bewezen, en het zelfde geldt voor de televisie‑tekenfilms, die voor Philips werden vervaardigd en straks in het buitenland gaan draaien. En tenslotte bewijzen dat ook nog de koldergedichtjes, die hij louter voor zijn plezier en als hobby schrijft. Misschien hebt U er wel eens een paar van in ‘De Groene’ aangetroffen en hebt U Uw hoofd geschud over abominabele zinnen als: ‘Ik zag, hoe de soffels verwoeien… Als strind in de knauw van een gnas… Ik zag daar de flijnen aan ‘t stoeien…: Zo komen de Genen te pas…’ Maar mogelijk hebt U daarnaast aangevoeld, dat ze een sfeer, een stemming willen weergeven en dat ook veelal doen. Wat dit alles met muziek te maken heeft, speciaal met lichte Nederlandse 19

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded