Page 18

Tevreden was Toonder toen nog op geen stukken na. Hij zocht een figuur, die… wel, een hartveroverende figuur, die zou inslaan bij het lezerspubliek. In een map, bij een enorme collectie andere tekeningen, kwam op zekere dag een primitief probeersel terecht, een dwaas, verlegen katten‑figuurtje: Tom Poes in zijn eerste levensstadium. Niet de Tom Poes van vandaag, maar een akelig schuchter diertje, een kinderachtig beestje, ronduit gezegd. Niemand had er belangstelling voor. En Toonder zelf ‑‑ zo vertelde hij ons ‑‑ zag er evenmin veel in. Natuurlijk zag hij er wel iets in. Anders had hij niet eens geprobeerd, het diertje aan het krantenpubliek voor te stellen. Argentinië maakte als eerste land kennis met Tom Poes. Maar dat was niet voldoende. En ook was het niet voldoende, dat in 1938 in enkele weekbladen in Nederland en tegelijk in Zuid‑Amerika, Tsjecho‑Slowakije en Zweden een manhafte Spaanse caballero met een geweldige sombrero en een dreigend pistool ‑‑ ook een Toonder product ‑‑ opgang maakte: Don Sombrero. Toonder wilde verder met Tom Poes. In 1939 gaf hij de brui aan zijn baan en begon, met medewerking van Polygoon, een experimentele tekenfilm op te zetten. De oorlog gooide echter al spoedig roet in dit eten. Samen met Joop Geesink maakte hij daarom een stuk of wat reclameteken‑ en ‑poppenfilms, waaronder een in opdracht van Philips voor welke maatschappij beide heren, zij het sinds het midden van de oorlog elk afzonderlijk en op eigen terrein, nog steeds werken. Intussen bleef Toonder rondtrekken met Tom Poes. In het begin van de oorlog kreeg hij zijn kans. ‘De Telegraaf’ had het contact met Disney verloren en zocht een opvolger voor diens Mickey Mouse, die solitair een waardige opvolger was gebleken van het duo Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Tom Poes moest dan maar eens proberen, of hij de voetsporen van Mickey kon drukken. Nog in 1940 deed het miskende katje heel verlegen zijn intocht, en… het had succes. Ogenblikkelijk zelfs. In vijf jaren van oorlog kreeg Tom Poes de volle gelegenheid om te groeien en zich te ontplooien. Waarvan hij een dankbaar gebruik maakte. Uiterlijk en innerlijk ging hij er snel op vooruit, hij werd pittiger om te zien en zekerder van zichzelf. Zij n aanvankelijke schuchterheid overwon hij volkomen. In 1945 was hij, samen met zijn grote vriend Ollie ‘Als‑je‑begrijpt‑wat‑ik‑bedoel’ B. Bommel, rijp voor het internationale succes. En aan het eind van dit jaar stond hij al bekend als de hoofdfiguur van de meest gelezen strip in Engeland en de Scandinavische landen. Op het ogenblik brengen 93 bladen in binnen‑ en buitenland strips uit van de Marten Toonder Studio’s. Merkwaardig is, dat het buitenland zeer tevreden is met de strips alleen, waarin korte zinnetjes zijn geplaatst, die uit de mond van de spreker komen en door een zogenaamde ‘baloon’ worden omslingerd. Het Nederlandse publiek ‑‑ veeleisend als het soms is ‑‑ wil bij de plaatjes echter een verhaaltje, wat heel wat meer werk en tij d kost. 18

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded