Page 16

De eRFPAcHt(ER) IN DeN HAAG In het maandblad ‘SO|nieuws’ van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag, mei 2003, 7e jg. nr.4, staat op de pagina’s Erfpacht(er).’ 8 en 9 een artikel van Rob Braun over BV 133: ‘De Erfpacht( Den Haag is een stad, waar veel huiseigenaren erfpacht betalen. Op dit moment is deze gemeente hard bezig de bedragen te herzien en de mogelijkheid te bieden de erfpacht voor eeuwig af te kopen. Rob Braun heeft deze actualiteit gekoppeld aan Toonder’s verhaal over de erfpacht en vrouwe Grit. De oplage van het blad is 1.100 exemplaren. Wie weet schiet er nog een exemplaar voor u, als verzamelaar over. Pim Oosterheert, Zoeterwoude. oNZe lIcHte mUZIeK. Enkele maanden geleden vond een onzer Clubleden voor een luttel bedragje op een verzamelaarsbeurs ergens in het midden van het land nr. 4 (december 1950) van jrg. 3 van het blad ‘Onze Lichte Muziek.’ Nooit van gehoord… Tot nu dus. Een dermate aardig stuk, dat we hebben besloten het in zijn totaliteit over te nemen. Leukste is uiteraard de prachtige illustratie welke Toonder destijds ter ver‑ fraaiing van het artikel heeft vervaardigd… We zijn ons Clublid zeer dankbaar voor het ter beschikking stellen van het nummer. ‘t Is eigenlijk dwaas. Negen verschillende dagbladen liggen er ‘s morgens klaar op onze redactie-bureaux om te worden doorgenomen. Maar ieder van ons probeert om als eerste beslag te leggen op ‘De Volkskrant.’ Waarom? Om Tom Poes te lezen. Om de ‘N. R. C. ‘ leveren vaders en nageslacht ‘s avonds vaak strijd. Reden daarvan is alweer Tom Poes, die heus niet alleen bij de kinderen reuze populair is, maar misschien nog meer bij de ouderen. De heren dan over het algemeen. In enkele jaren is Tom Poes in ons land een nationaal figuur geworden, met internationale vermaardheid. Want TP strips lopen niet alleen in Nederland maar ook in België, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland, West-Indië, Indonesië. Kort geleden heb ik een babbeltje gemaakt met de schepper van TP en OBB: Marten Toonder. Het was een soort bliksem-interview, in een vertrek dat voor een groot deel gewijd was aan Toonder’s creaties. Niet allen keken TP en de slotvoogd van Bommelstein mij van alle kanten aan, maar ook zag ik Commissaris Bulle Bas en Brigadier Snuf. Bul ‘Zaken zijn Zaken’ Super met Hiep Hieper, kapitein Walrus en burgemeester Dickerdack, Terpen Tijn, en Wammes Waggel. Professor Sickbock en Markies de Cantecler van Barneveldt, en niet te vergeten de trouwe Joost. Allemaal personages uit de TP strips die het in tal van landen tot grote bekendheid hebben gebracht. In eerste instantie natuurlijk door TP maar achteraf beschouwd wellicht meer 16

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Clubblad nr. 49  

Clubblad nr. 49

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded