Page 3

13e ALV 17 MEI 2003 17 Mei jl. werd na aoop van onze ruilbeurs en Award-uitreiking de alweer 13e ALV gehouden. Abusievelijk vermeld in het maartnummer dat deze vanaf 13:00 uur zou beginnen, begonnen we om 15:00 uur. Excuses bij deze nogmaals aan diegenen, die al om 13. 00 uur zaten te wachten. Na de opening en de goedkeuring van de agenda - er waren geen ingekomen stukken en/of mededelingen - werd begonnen met punt 4: bestuurszaken en aftreden / ver(her)kiezen nieuwe bestuursleden. Afgetreden is onze secretaris Cor Erkamp na 8 jaar trouwe dienst. Cor (en ook diens vrouw Ali, die altijd meehielp met oa. het insteken enz. der Clubbladen), nogmaals hartelijk bedankt. Ook Valentijn van Koningsbruggen, 2e penningmeester en sinds kort ook beurzenorganisator, een taak die hij vorig jaar nog had overgenomen van Cor, had zijn aftreden bekend gemaakt. Omdat zich echter, ondanks herhaalde oproepen, niemand had aangemeld om in het bestuur zitting te nemen, besloot Valentijn nog een 3-tal maanden aan te blijven in het bestuur tot half augustus. Dan, nieuwe bestuursleden er bij of niet, treedt Valentijn terug. Ook Valentijn - bestuurslid vanaf begin 2000 / penningmeester idem tot begin vorig jaar - dus, alvast van harte bedankt. Gelukkig trad ook iemand toe tot het bestuur. Henk Arens, die zich 1 april dit jaar (gelukkig geen grapje) had opgegeven om alle taken van Loes Versteeg-Bon over te nemen (de complete ledenadministratie) had zich aangemeld als bestuurslid en heeft als zodanig zijn plaats ingenomen. Henk heeft ook alle werkzaamheden van Cor - het secretariaat dus - overgenomen, op de verzending enz. van het Clubblad na. Voor Loek Donders, voorzitter, die te kennen had gegeven ook een stapje terug te willen doen, had zich niemand anders aangemeld. Loek heeft besloten, evenals Valentijn, nog even aan te blijven, tot iemand anders zich aanmeld. Niet tot half augustus, maar zodra we dus iemand anders hebben. Momenteel bestaat het bestuur dus uit Loek Donders, voorzitter / Henk Arens, secretaris en Herman den Dulk, penningmeester. En tot 18 augustus nog met Valentijn van Koningsbruggen, zonder echte taakstelling. Loek heeft als overige taken nog De redactie enz. van het Clubblad, Henk dus de ledenadministratie en het secretariaat, het beheer van het archief en de winkelvoorraad en Herman let op de centen. Wat betreft het insteken en verzenden van het Clubblad, niemand wilde deze taken echt op zich nemen. Dhr. Sinner uit de Moer (leeftijd: 65+) gaf zich toen maar op, min of meer uit een soort ongeloof dat van de meer dan 800 leden niemand maar dan ook niemand dit wilde doen. Dit is, onder voorbehoud, lopende de vergadering in dank aanvaard. Naderhand heeft onze voorzitter nog eens rondgemaild en vond Robin Stokkerman uit Terneuzen bereid dit op zich te nemen, evenals het beheer van de winkelvoorraad en het archief. Wat later besloot onze Website- en Clubbladopmaker/vormgever Ed Bakker uit Voorschoten de verzending wel te willen overnemen - Ed kan o.a. alle enveloppen inprinten 3

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Clubblad nr. 48  

Clubblad nr. 48

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded